FBA nagradila studente EFSA za uspjeh na takmičenju ‘Probanker Competition’

0
1792
Direktor FBA Jasmin Mahmuzić sa nagrađenim studentnima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) uručila je danas prigodne nagrade studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, za osvojeno treće mjesto na međunarodnom takmičenju o upravljanju banaka.
Nagrađeni tim od odabrana četiri studenta Ekonomskog fakulteta činili su: AnesTorlaković, Hana Hadžić, Emir Ademović i DamirMarilović, uz mentorstvo prof. dr. Velida Efendića i asistenciju koordinatora na Bank Game simulaciji, asistenta na fakultetu, Anesa Prentića, koji je također nagrađen.
Na ovom, izuzetno jakom svjetskom takmičenju, prva dva mjesta osvojili su Hofstra University New York i University of Massachusetts iz SAD.
“Sretan sam što smo na ovaj način podržali studente koji su se svojim znanjem, radom i voljom, uspjeli naći među prva tri tima na ovako prestižnom takmičenju. Koristim priliku i da im, u ime Agencije, čestitam i zaželim mnogo uspjeha u daljem učenju”, kazao je direktor Agencije za bankarstvo FBiH, Jasmin Mahmuzić.
U ime nagrađenog tima Anes Torlaković se zahvalio Agenciji za bankarstvo FBiH i direktoru Mahmuziću što su prepoznali njihov uspjeh.
“Uručenu nagradu ćemo posmatrati kao stimulans za naš daljnji rad. Bila nam je izuzetna čast, učestvovati na takmičenju ovog nivoa i pri tome pokazati teoretska i praktična znanja, stečena na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Inovacije u nastavnim procesima su zaista neizbježne, a naš mentor, prof.dr. Velid Efendić, je uvođenjem bankarskih simulacija, pružio novu platformu za poboljšanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti bankarskog menadžmenta. Jako smo zadovoljni našim plasmanom i nadamo se da će naš fakultet u budućnosti postići još bolje rezultate”, rekao je Torlaković.
Aktivnost Bank Game simulacija upravljanja bankama, uspješno se, već dugi niz godina, realizuje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Studenti u okviru predmeta ‘Bankarski menadžment’, imaju priliku da participiraju u simuliranju upravljanja bankama, a software im omogućava da u svom virtualnom okruženju donose adekvatne odluke, planiraju strategiju banke, analiziraju tržište i osjete bankarsko-menadžersko okruženje, u toku semestra kroz simuliranih 12 kvartala rada Banke.
Današnjem prijemu su prisustvovali gosti sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prodekan za finansije, prof.dr Meliha Bašić i prof.dr Velid Efendić, vanredni profesor sa katedre za finansije.
Agencija za bankarstvo Federacije BiH će, istaknuto je, i dalje nastaviti podržavati projekte, koji su od značaja za postojeći bankarski sektor te nagrađivati rad najboljih studenata.