FBA: Pomoć bankama u zaštiti od zluopotrebe informacionih sistema

0
804
U FBA održan sastanak sa voditeljima sigurnosti informacionih sistema banaka u Federaciji BiH

U cilju uspostave adekvatne zaštite informacionih sistema, u petak 11. oktobra u prostorijama Agencije za bankarstvo Federacije BiH je održan zajednički sastanak sa svim voditeljima sigurnosti informacionih sistema banaka u FBiH.
Tema sastanka bila je pravovremena razmjena značajnih informacija o pojavama koje mogu ukazivati na pokušaje zloupotrebe informacionog sistema izvana (pokušaji napada na informacione sisteme, na bankomate, sisteme kartičnog poslovanja, elektronskog bankarstva i slično).
Činjenica je da informacioni sistem nije više samo alat za podršku poslovanja banaka, on je prerastao u alat kojim se stvara i komparativna prednost banke, što kroz procese digitalizacije poslovnih procesa unutar banke, tako i kroz otvaranje novih kanala prema korisnicima i pružanja novih vrsta usluga, koje su uglavnom oslonjene na nove informacione tehnologije. Banke se sve više otvaraju prema vani, a što stvara veće mogućnosti ka zloupotrebi informacionih sistema izvana.
Pravovremena razmjena informacija o mogućim cyber napadima je jedan od kritičnih faktora u uspostavi prevencije, detekcije i sprečavanju širenja eventualne nastale štete uzrokovane ovakvim napadima.
Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) će uspostavom pravovremene razmjene informacija u okviru bankarskog sektora Federacije BiH, pomoći bankama u što efikasnijoj prevenciji zluopotrebe informacionih sistema banaka od napada izvana.