FBA u 2018. ostvarila dobit od 4,28 miliona KM

0
951
Popis najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje utvrdit će Agencija za bankarstvo FBiH

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici prihvatila je Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) za 2018. godinu revidiran od nezavisnog revizora, uključujući i Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem FBiH, te informaciju o subjektima bankarskog sistema FBiH u 2018. godini koji će biti upućeni Parlamentu Federacije BiH.
Navedeno je da su donošenjem novog zakonskog okvira po pitanju supervizije banaka (novi Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH i Zakon o bankama FBiH) stvoreni preduslovi za izgradnju supervizije na višem nivou, zasnovane na Bazelu III i Evropskim direktivama. Ovim zakonskim rješenjima uveden je novi okvir restrukturiranja za rješavanje problematičnih banaka, a Agencija određena kao organ za restrukturiranje banaka, što nalaže uspostavu novog neovisnog organizacionog dijela u okviru Agencije, kao i izmjenu unutrašnje organizacije.
U 2018. godini izvršeno je ukupno 39 kontrola u bankama, što je za 18 posto više u odnosu na planirani broj (33). Takođe, lani je obavljeno 27 kontrola u segmentu sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i borbe protiv korupcije, čime su realizovane sve planirane kontrole.
Kada je riječ o finansijskim pokazateljima poslovanja sredstva za finansiranje rada Agencije u 2018. godini osigurana su iz vlastitih izvora. Ukupni prihodi ostvareni su od naknada koje subjekti bankarskog sistema plaćaju Agenciji, naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga rada Agencije, kao i ostalih prihoda.
Prema Bilansu uspjeha u 2018. godini, Agencija je ostvarila ukupan prihod u iznosu od 17.151.736 KM, rashodi su iznosili 12.866.744 KM, a višak prihoda nad rashodima je 4.284.992 KM.
Po osnovu naplaćenih novčanih kazni po svim prekršajnim nalozima koje je Agencija izrekla subjektima bankarskog sistema (ukupno 45 prekršajnih naloga) i odgovornim osobama, u budžet FBiH u prošloj godini je uplaćeno ukupno 143.175 KM.