Agencije za bankarstvo FBiH i RS uvode privremene mjere za ublažavanje naglog rasta kamatnih stopa

Očekuje se da će donesene mjere Agencije za bankarstvo FBiH ograničiti postupke banaka koji bi mogli nepovoljno uticati na građane i privredu, te u konačnici i na rast sistemskih rizika

0
182
Agencija za bankarstvo FBiH privremenim mjerama nastoji ublažiti rast kamatnih stopa

Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) je na današnjoj sjednici usvojio Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa. Sličnu odluku odnijela je i Agencija za bankarstvo Republike Srpske.
U saopćenju se navodi da su primarni ciljevi odluke izbjegavanje naglog rasta kamatnih stopa, odnosno zaštita korisnika finansijskih usluga, stabilnost bankarskog sistema FBiH  RS u smislu utjecaja efekata odluke na kvalitet kreditnog portfolija banaka, te postizanje makroekonomske ravnoteže.
Dodatno, primjenom ove odluke od banaka se zahtijeva jačanje procesa i kontrola u cilju planiranja, analiziranja i praćenja efekata poremećaja koji su vezani za rast kamatnih stopa i druge makroekonomske poremećaje. Očekuje se da će donesene mjere Agencije ograničiti postupke banaka koji bi mogli nepovoljno uticati na građane i privredu, te u konačnici i na rast sistemskih rizika.
Odluka predviđa povećanje minimalnih stopa koje su banke u obavezi primjenjivati za očekivane kreditne gubitke u slučaju značajnijeg rasta kamatnih stopa. Odredbe odluke naročito utiču na zaštitu korisnika finansijskih usluga, a što podrazumijeva da banka neće povećati kamatnu stopu iznad nivoa koji se smatra značajnim, ukoliko procijeni da će navedeno povećanje kamatne stope imati utjecaja na kreditnu sposobnost korisnika finansijske usluge, te bi isto dovelo korisnika finansijske usluge u status neizmirenja obaveza.
U skladu sa navedenim, banka može takvom korisniku finansijske usluge ponuditi mogućnost modifikacije kreditne izloženosti. Također, odluka ima za cilj dodatno stimulisati banke da iznađu način zadržavanja kamatnih stopa na razumnim nivoima, kako bi se izbjegli negativni efekti na privredu i stanovništvo, što direktno utiče na izbjegavanje rizika gubitka banke usljed nemogućnosti izmirenja obaveza prema banci.
Potrebno je da banke planiraju adekvatno upravljanje kamatnom induciranim kreditnim rizikom, što podrazumijeva, između ostalog, poređenje aktuelnog nivoa kamatnih stopa u odnosu na nivoe kamatnih stopa na referentni datum, projekcije rasta kamatnih stopa i efekte povećanog kreditnog rizika. Na osnovu navedenog, banka će poduzimati mjere za umanjenje kreditnog rizika i posljedice za korisnike kredita. Kroz preventivno i plansko djelovanje koje predviđa ova odluka, ekonomski poremećaji, usljed rasta kamatnih stopa, za bankarski sistem Federacije BiH biti će umanjeni, a potencijalne dugoročne štete koje bi nastale kroz rast udjela nekvalitetne aktive u bilansima banaka biti će izbjegnute, navode iz FBA.
Donesena odluka predstavlja prvu privremenu reakciju na očekivane ekonomske prilike. U skladu sa ranijim iskustvima iz perioda elementarnih nepogoda 2014. godine, pandemije Covid-19, Agencija će kako se navodi, sprovoditi pojačane supervizorske mjere, naročito u prvom kvartalu 2023. godine, u cilju praćenja primjene i efekata donesene odluke.
I u saopćenju Agencije za bankarstvo RS se navodi da donošenje ove odluke predstavlja pravovremeni odgovor Agencije na ublažavanje sadašnjih i budućih rizika izazvanih značajnim rastom referentnih kamatnih stopa, rastom inflacije i drugim poremećajima, te očekivanim efektima istih na bankarski sektor Republike Srpske.
Navodi se da su primarni ciljevi Odluke ublažavanje naglog rasta kamatnih stopa u RS-u, odnosno zaštita korisnika bankarskih usluga, te stabilnost bankarskog sektora i postizanje makroekonomske ravnoteže, kao i dodatno stimulisanje banaka da pronađu način zadržavanja kamatnih stopa na razumnim nivoima, kako bi se izbjegli negativni efekti na privredu i stanovništvo, što direktno utiče na izbjegavanje rizika gubitka banke usljed nemogućnosti servisiranja obaveza prema banci.