FBiH: Banke po osnovu ugovora o faktoringu potražuju 22,2 miliona KM

0
128
U prvom kvartalu 2022. u odnosu na isti period lani, broj zaključenih ugovora o faktoringu je manji za 36,1%

Četiri komercijalne banke koje pružaju usluge faktoringa u Federaciji BiH su u prvom kvartalu 2022. godine zaključili 62 ugovora o faktoringu, a svi ugovori se odnose na domaći faktoring. U odnosu na isti period prethodne godine, broj zaključenih poslova je manji za 35 ugovora ili 36,1 posto.
Od ukupno zaključena 62 ugovora, 61 ugovor o faktoringu je sa pravom regresa ili 98,4% i jedan ugovor o faktoringu bez prava regresa ili 1,6%.
Ukupan otkupljeni nominalni iznos novčanih potraživanja i nominalni iznos isplaćenih kupčevih obaveza prema dobavljačima pružaoca usluga faktoringa u FBiH zaključno sa krajem marta 2022. godine iznosi 42 miliona KM, što je u odnosu na isti period lani povećanje od 3,8 miliona KM ili 9,8%.
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, po osnovu ugovora o faktoringu krajem marta 2022. godine banke su potraživale ukupno 22,2 miliona KM, u cijelosti u domaćem faktoringu, od čega se iznos od 12,1 milion KM ili 54,2% odnosi na faktoring sa pravom regresa, a 10,1 milion KM ili 45,8% na faktoring bez prava regresa.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here