FBiH: Banke u prvom kvartalu ostvarile dobit od 78,8 miliona KM

Dobit je ostvarilo 14 banaka u ukupnom iznosu od 80 miliona KM ili za 5,8 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine, dok je jedna banka iskazala gubitak u iznosu od 1,2 miliona KM

0
3913
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Autor: M.P. / Profitiraj.ba

Na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH u prvom kvartalu 2017. godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat, odnosno dobit u iznosu od 78,8 miliona KM, što je za 7,8 posto ili 5,7 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.
Dobit je ostvarilo 14 banaka u ukupnom iznosu od 80 miliona KM što je za 7,8 posto ili 5,8 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine, dok je jedna banka iskazala gubitak u iznosu od 1,2 miliona KM i veći je za 5 posto u odnosu na isti period prošle godine.
Od ukupno ostvarene dobiti (80 miliona KM), 60 posto ili 46 miliona KM se odnosi na dvije najveće banke u sistemu (UniCredit i Raiffeisen), čiji je udio aktive u bankarskom sektoru 47 posto. Analitički podaci pokazuju da ukupno šest banaka ima bolji finansijski rezultat (za 21 milion KM), dok devet banaka ima lošiji rezultat (za 15 miliona KM), podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Bilansna suma bankarskog sektora na kraju prvog kvartala 2017. iznosila je 18,5 milijarde KM, što je povećanje od 0,7 posto ili 122 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine.
Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, u prvom kvartalu zabilježili su rast od 2,3 posto ili 288 miliona KM i na kraju marta 2017. iznosila su 12,6 milijardi KM.
Krediti dati privatnim preduzećima ostvarili su stopu rasta od 3,2 posto ili 182 miliona KM, tako da su na kraju marta krediti dati ovom sektoru dostigli iznos od 5,9 milijardi KM i učešće od 47,3 posto.
Krediti dati stanovništvu u istom periodu zabilježili su rast od 1,1 posto ili 67 miliona KM, dok je njihovo učešće blago smanjeno sa 48,7 na 48,1 posto i na kraju marta 2017. iznosili su šest milijardi KM.
Nešto veći rast kreditnog portfolija, znatno niži priliv novih nekvalitetnih kredita, kao i trajni otpisi, imali su pozitivan efekat na koeficijent učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, koji je sa 11,7 posto, koliko je iznosio na kraju 2016. godine, smanjen na 11,4 posto na kraju marta 2017. Učešće nekvalitetnih kredita odobrenih pravnim licima u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 14,5 posto, a učešće nekvalitetnih kredita stanovništva u odnosu na ukupne kredite plasirane stanovništvu iznosi 8 posto.
Novčana sredstva iznose 4,9 milijardi KM ili 26,6 posto bilansne sume banaka u FBiH i u prvom kvartalu 2017. godine zabilježila su pad od 5,5 posto ili 287 miliona KM.
Ulaganja u vrijednosne papire su stavka aktive koja je u prvom kvartalu 2017. zabilježila značajan rast od 6 posto ili 74 miliona KM i na kraju marta ove godine iznose 1,3 milijarde KM, sa učešćem od 7 posto u aktivi bankarskog sektora u FBiH.
U prvom kvartalu ove godine zabilježen je neznatan rast depozita od 0,5 posto ili 71 milion KM. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, zadržali su pozitivan trend rasta i dostigli iznos od osam milijardi KM, što je za 1,3 posto ili 101 milion KM više nego na kraju 2016. godine.
U prvom kvartalu 2017. godine ukupni kapital banaka povećan je za 2 posto ili 63 miliona KM, po osnovu dobiti tekućeg perioda i na kraju marta 2017. godine iznosi 2,8 milijardi KM (dionički 1,2 milijarde KM).
Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, na kraju prvog kvartala ove godine iznosi 15,5 posto, što je za 0,2 posto manje u odnosu na kraj 2016. godine, te je i dalje znatno viša od zakonskog minimuma (12%).
U FBiH je na kraju marta ove godine bankarsku dozvolu imalo 15 banaka, kao i na kraju 2016. godine. Broj zaposlenih u bankama FBiH iznosio je 6.647, što je neznatno povećanje od 0,5 posto ili 32 zaposlenika u odnosu na kraj 2016. godine.