FBiH: BDP lani iznosio 29,46 milijardi KM, realni godišnji rast 4,1%

Bruto domaći proizvod po stanovniku u FBiH lani iznosio 13.660 KM (6.984 eura) što je za 17,4% više nego u 2021. godini

0
365
Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama u 2022. nominalno veći 16,8% nego u 2021.

Bruto domaći proizvod (BDP) u tekućim cijenama u Federaciji BiH za 2022. godinu iznosi 29 milijardi i 462,75 miliona KM (15 milijardi i 64,30 miliona eura) i nominalno je veći za 16,8 posto u odnosu na 2021. godinu kada je iznosio oko 25 milijardi i 229,76 miliona KM (12 milijardi i 899,97 miliona eura).
Realni rast BDP-a u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosio je 4,1%.
Bruto domaći proizvod po stanovniku u FBiH u 2022. iznosio je 13.660 KM (6.984 eura) što je za 2.026 KM ili 17,4% više nego u 2021. godini kada je BDP per capita iznosio 11.634 KM (5.949 eura).

Godišnji BDP za FBiH, 2022 / 2021. godina (Izvor: Zavod za statistiku FBiH)

Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010 značajan realni rast bruto dodane vrijednosti u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu zabilježen je u: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) 20,5%; Informacije i komunikacije 13,5%; Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 9,2%; Prijevoz i skladištenje 6,6%; Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6,0%; Prerađivačka industrija 5,3%; Ostale uslužne djelatnosti 5,2%; Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 5,1%; Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 5,0%.
Realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u sljedećim područjima djelatnosti:
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 11,6%; Vađenje ruda i kamena 5,7%, podaci su Zavoda za statistiku Federacije BiH.