FBiH: BDP u četvrtom kvartalu 2019. porastao 2,3 posto

0
446
Bh. entitet Republika Srpska bilježi rast ekonomske aktivnosti u sva četiri kvartala 2021.

Prema preliminarnim podacima Federalnog zavoda za statistiku, realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u četvrtom kvartalu 2019. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 2,3 posto.
Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti, značajniji realni rast BDP-a u četvrtom kvartalu 2019. zabilježen je u djelatnostima: Finansijske i djelatnosti osiguranja (7,4%), Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala; Prijevoz i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (7,3%) i Informacije i komunikacije (5,9%).
Značajniji realni pad BDP-a zabilježen je u djelatnostima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (2,2%) i Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (2,1%), od čega Prerađivačka industrija (2,3%).