FBiH: Broj zaposlenih smanjio se u julu za 0,4% a žena za 1%

0
310
Najviše zaposlenih je u prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i malo

U Federaciji BiH je u julu 2022. ukupno bilo zaposlenih 534.839, od toga je 230.993 žena. U odnosu na prethodni mjesec (ukupno 538.279; žena 233.296) broj zaposlenih se smanjio za 0,4% a broj zaposlenih žena za 1,0%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama (ukupno 474.918; žena 205.476) u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,8% a broj zaposlenih žena za 1,2%. Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima (ukupno 59.921; žena 25.517) u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,6% a broj zaposlenih žena za 0,8%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, najviše zaposlenih u julu ove godine bilo je u prerađivačkoj industriji 106.233, te trgovini na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 98.370.
Najmanje zaposlenih bilo je u poslovanju s nekretninama – samo 2.688, te proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija gdje je bilo 8.526 zaposlenih.