FBiH: Budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj manja za 2,7%

0
564
Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 151,3 miliona KM

Planirana budžetska sredstva u Federaciji BiH i kantonima za istraživanje i razvoj u 2019. godini, prema usvojenim budžetima za tekuću godinu iznose 12.873.883 KM. Većina sredstava planirana je u oblsti obrazovanja (73,76%).
To je u odnosu na prošlu godinu manje za 2,75 posto ili oko 365 hiljada KM. Podsjetimo, u Federaciji BiH budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj u 2018. godini iznosila su 13.238.472 KM.
Prema sektorima najviše sredstava je utrošeno u oblasti visokog obrazovanja 71,73%, a prema društveno-ekonomskim ciljevima najviše sredstava utrošeno je u oblasti obrazovanja (78,57%), podaci su Federalnog zavoda za statistiku.