FBiH će emitirati obveznice za staru deviznu štednju u iznosu od 17 miliona KM

0
2101
Aukcija obveznica FBiH na Sarajevskoj berzi održat će se 31.10.2023. godine

Vlada Federacije BiH donijela je danas tri odluke koje se odnose na isplatu verificiranih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje za 2018. godinu.
Prvom odlukom je propisano da će, radi izmirenja obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje, Federacija BiH emitirati obveznice stare devizne štednje u iznosu od 16.987.561 KM.
Donesena je i Odluka kojom su utvrđeni postupci i dinamika ovih gotovinskih isplata, te propisano da će svakom pojedinom potražiocu, kojem je izdata potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje, s Jedinstvenog računa trezora FBiH biti isplaćen maksimalni iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos do 1.000 KM. Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo finansija prema hronološkom redu pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama.
Trećom današnjom odlukom je ovo ministarstvo zaduženo da realizira obaveze koje, nakon gotovinske isplate od 1.000 KM, ne prelaze 100 KM. Za ove namjene nije potrebno emitirati obveznice.