FBiH: Cijena industrijskih proizvoda u aprilu pale 0,1%

0
529
Najviše zaposlenih bilo je u Prerađivačkoj industriji

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH porasle su u aprilu 2020. za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama, cijene su porasle u grupaciji Kapitalnih proizvoda za 0,8%. Cijene su pale u grupaciji Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,2%. U ostalim grupacijama cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su porasle u područjima Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,3% i Vađenja ruda i kamena za 0,2%. U području Prerađivačke industrije cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
Na godišnjem nivou, cijene proizvođača industrijskih proizvoda u aprilu 2020. su pale za 1,7% u odnosu na isti mjesec 2019. godine, a u odnosu na decembar 2019. godine su pale za 1,3%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U aprilu 2020. godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu, u prosjeku, se nisu mijenjale u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec lani su pale za 0,3%, a u odnosu na decembar 2019. godine su pale za 2,5%.
Na ino-tržištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda su u aprilu 2020. porasle za 0,2%, u odnosu na isti mjesec lani su pale za 3,3%, a u odnosu na decembar 2019. godine su porasle za 0,2%.