FBiH: Cijena proizvođača industrijskih proizvoda u junu pale 0,2%

0
225
Na domaćem tržištu zabilježen je pad za 0,9%, a na stranom tržištu pad za 5%

U junu 2023. godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH su
pale za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su pale u grupacijama Intermedijarnih proizvoda osim energije za 0,6% i Kapitalnih proizvoda za 0,1%. Cijene su porasle u grupacijama Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,9%, Energije za 0,2% i Trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1%.
Posmatrano prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su pale u područjima Vađenja ruda i kamena za 0,8% i Prerađivačke industrije za 0,3%. Cijene su porasle u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i
klimatizaciji za 1,6%.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u junu 2023. su pale za 1,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2022. godine su pale za 1,0%.
U junu 2023. cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu su pale za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su pale za 0,6%, a u odnosu na decembar 2022. godine su pale za 2,0%.
Na ino-tržištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda su u junu 2023. porasle za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su pale za 2,3%, a u odnosu na decembar 2022. su porasle za 0,3%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.