FBiH: Cijene industrijskih proizvoda u aprilu porasle za 0,5%

0
887
Cijene su porasle za 1,2% kod intermedijarnih proizvoda, osim energije

U aprilu 2019. godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH je viši za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks cijena Intermedijarnih proizvoda osim energije je viši za 1,0%, u grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,2%, a u grupacijama Kapitalnih proizvoda i Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1%.
U grupaciji Energije indeks cijena se nije mijenjao, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Posmatrano prema područjima KD-a, indeks cijena u području Prerađivačke industrije je viši za 0,6%. Pad indeksa cijena je registrovan u području Vađenja ruda i kamena za 0,1%.
U području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji indeks cijena se nije mijenjao.
Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u aprilu 2019. nije se mijenjao u odnosu na isti mjesec prošle godine, a u odnosu na decembar 2018. je niži za 1,4%.
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u aprilu 2019. je viši za 1,3% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prošle godine je niži za 0,5%, a u odnosu na decembar 2018. je niži za 2,9%.
U aprilu 2019. indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu je niži za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prošle godine je viši za 0,7%, a u odnosu na decembar 2018. je viši za 0,6%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.