FBiH: Cijene industrijskih proizvoda u aprilu porasle za 0,6%

0
389
Rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na bh. tržištu, ali pad na ino-tržištu

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u aprilu 2021. godine u Federaciji BiH porasle su za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec.
Prema Glavnim industrijskim grupacijama cijene su porasle u grupacijama: Intermedijarni proizvodi osim energije za 1,1%, Energija i Trajni proizvodi za široku potrošnju za po 0,2% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 0,1%. Cijene su pale u grupaciji Kapitalnih proizvoda za 0,1%.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su porasle u područjima Vađenja ruda i kamena i Prerađivačke industrije za po 0,7% i Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,1%
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u aprilu 2021. godine su porasle za 3,7% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2020. su porasle za 2,4%.
Na domaćem tržištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda u aprilu 2021. su porasle za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 2,7%, a u odnosu na decembar 2020. su porasle za 0,3%.
Na ino-tržištu, cijene proizvođača industrijskih proizvoda u aprilu 2021. su porasle za 0,8% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine i u odnosu na decembar 2020. godine su porasle za po 4,9%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.