FBiH: Cijene industrijskih proizvoda u augustu porasle 0,1%

0
487
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu porasle za 3%, a na ino-tržištu za 9,2%

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH su u augustu 2020. porasle za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano prema Glavnim industrijskim grupacijama, cijene su porasle u grupaciji Intermedijarnih proizvoda osim energije za 0,3%. Cijene su pale u grupacijama Kapitalnih proizvoda za 0,4% i Netrajnih proizvodi za široku potrošnju za 0,1%. U ostalim grupacijama cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
Posmatrano prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su porasle u područjima Vađenja ruda i kamena i Prerađivačke industrije za po 0,1%. Cijene su pale u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,2%.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u augustu 2020. godine su pale za 2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2019. godine su pale za 1,8%.
Na domaćem tržištu cijene su u augustu 2020. porasle za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na isti mjesec prošle godine pale za 0,8%, a u odnosu na decembar 2019. su pale za 3%.
Na inozemnom tržištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda su u augustu 2020. porasle za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine su pale za 3,2%, dok se u odnosu na decembar 2019. godine, u prosjeku, nisu mijenjale, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.