FBiH: Cijene industrijskih proizvoda u decembru pale 0,1 posto

0
190
Proizvodnja električne energije u FBiH u julu smanjena na 743 GWh

U Federaciji BiH je u decembru 2018. ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda bio niži za 0,1 posto u odnosu na prethodni mjesec, saopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.
Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks cijena Intermedijarnih proizvoda osim energije je niži za 0,2%, a Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1%. Rast indeksa cijena registrovan je u grupaciji Energije za 0,4%. U ostalim grupacijama indeksi cijena se nisu mijenjali.
Posmatrano prema područjima KD-a, indeks cijena u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji je niži za 0,2% i u području Prerađivačke industrije za 0,1%. Rast indeksa cijena je registrovan u području Vađenja ruda i kamena za 1,4%.
Posmatrano po oblastima, najveći pad indeksa cijena je registrovan u oblasti proizvodnje odjeće za 1,9%. Najveći rast indeksa cijena je registrovan kod proizvodnje električne opreme za 3,0%.
U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here