FBiH: Cijene industrijskih proizvoda u decembru pale za 0,2%

0
519
Kapitalni proizvodi na mjesečnom nivou manji su za 8,8%, a energije za 1,3%

U decembru 2019. godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH je niži za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks Intermedijarnih proizvoda osim energije je niži za 0,6% i Energije za 0,3%. Rast indeksa cijena je registrovan u grupaciji Kapitalnih proizvoda za 0,8% i Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1%.
U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju indeks cijena se nije mijenjao.
Posmatrano prema područjima KD-a, indeks cijena u području Prerađivačke industrije i u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji je niži za 0,2%.
U području Vađenja ruda i kamena indeks cijena se nije mijenjao.
Na godišnjem nivou, ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u decembru 2019. je niži za 1,7% u odnosu na isti mjesec 2018. godine.
Prosječan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u 2019. godini je niži za 0,5% u odnosu na prosjek 2018. godine, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u decembru 2019. se nije mijenjao u odnosu na prethodni mjesec,a u odnosu na isti mjesec prethodne godine je niži za 0,8%.
Prosječan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u 2019. je niži za 0,4% u odnosu na prosjek 2018. godine.
Na ino-tržištu indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u decembru 2019. je niži za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine je niži za 3,0%.
Prosječan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na ino-tržištu u 2019. godini je niži za 0,7% u odnosu na prosjek 2018. godine.