FBiH: Cijene industrijskih proizvoda u februaru porasle 0,1%

0
380
Industrijska proizvodnja u RS-u na godišnjem nivou, u januaru bilježi rast za 3,5%

U februaru ove godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda i Federaciji BiH porasle su za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su porasle u grupacijama Intermedijarnih proizvoda osim energije za 0,5% i Trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1%. Cijene su pale u grupacijama Kapitalnih proizvoda za 0,5% i Energije za 0,2%. U grupaciji Netrajnih proizvoda za široku potrošnju, u prosjeku, cijene se nisu mijenjale.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti, cijene su porasle u područjima Prerađivačke industrije za 0,2% i Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,1%. Cijene su pale za 0,5% u području Vađenja ruda i kamena.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u februaru 2020. su pale za 1,9% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2019. godine su porasle za 0,1%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u februaru 2020. su porasle za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prošle godine su pale za 0,6%, dok su u odnosu na decembar 2019. godine porasle za 0,2%.
Na ino-tržištu cijene industrijskih proizvoda u februaru 2020. su porasle za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec lani su pale za 3,5%, dok se u odnosu na decembar 2019. godine, u prosjeku nisu mijenjale.