FBiH: Cijene industrijskih proizvoda u junu pale 0,4%

0
615
Na domaćem tržištu promet industrije je imao rast od 2,7%, a na stranom tržištu pad za 3,2%

U junu 2019. godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH je niži za 0,4 posto u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks Intermedijarnih proizvoda osim energije je niži za 1,1%. Rast indeksa cijena je reistrovan u grupaciji Kapitalnih proizvoda za 0,5% i u grupaciji Energije za 0,1%. U ostalim grupacijama indeksi cijena se nisu mijenjali, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Posmatrano prema područjima KD-a, indeks cijena u području Prerađivačke industrije je niži za 0,6%. Rast indeksa cijena je registrovan u području Vađenja ruda i kamena i u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,1%.
Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u junu 2019. je niži za 0,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine, a u odnosu na decembar 2018. godine je niži za 1,7%.
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u junu 2019. je niži za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prošle godine nije se mijenjao, dok je u odnosu na decembar 2018. niži za 2,8%.
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu u junu 2019. je niži za 0,8% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prošle godine niži je za 1,4%, a u odnosu na decembar 2018. je niži za 0,5%.