FBiH: Cijene industrijskih proizvoda u junu pale 0,6%

0
319
Promet industrije na domaćem tržištu je smanjen za 4%, a na stranom tržištu za 9,8%

U junu 2020. godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH pale su za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano prema Glavnim industrijskim grupacijama, cijene su pale u grupacijama: Intermedijarni proizvodi osim energije za 1%, Kapitalni proizvodi za 0,5%, Energija za 0,3% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 0,1%.
U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju cijene se u prosjeku nisu mijenjale, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.
Posmatrano prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su pale u područjima Prerađivačke industrije za 0,7% i Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,6%. Cijene su porasle u području Vađenja ruda i kamena za 0,7%.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u junu 2020. godine su pale za 2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i u odnosu na decembar 2019.
Na domaćem tržištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda u junu ove godine pale su za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prošle godine pale se za 1,1%, dok su u odnosu na decembar 2019. pale za 3,1%.
Na inozemnom tržištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda u junu 2020. pale su za 0,7% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec lani pale su za 2,9%, a u odnosu na decembar 2019. manje su za 0,4%.