FBiH: Cijene industrijskih proizvoda u junu pale 0,6%

0
582
Promet industrije na domaćem tržištu pao je za 2%, a na stranom tržištu za 1,4%

U junu ove godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH pale su za 0,6 posto u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano prema Glavnim industrijskim grupacijama, cijene su pale u grupacijama: Intermedijarni proizvodi osim energije za 1,0%, Kapitalni proizvodi za 0,5%, Energija za 0,3% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 0,1%.
U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
Posmatrano prema područjima Klasifikacije djelatnosti, cijene su pale u područjima Prerađivačke industrije za 0,7% i Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,6%. Cijene su porasle u području Vađenja ruda i kamena za 0,7%.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u junu ove godine su pale za 2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i u odnosu na decembar 2019.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u junu 2020. su pale za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su pale za 1,1%, a u odnosu na decembar 2019. godine su pale za 3,1%, podaci su Zavoda za statistku FBiH.
Na inozemnom tržištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda u junu 2020. su pale za 0,7% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su pale za 2,9%, a u odnosu na decembar 2019. godine su pale za 0,4%.