FBiH: Cijene industrijskih proizvoda u maju pale 0,1%

0
279
Kapitalni proizvodi na mjesečnom nivou manji su za 8,8%, a energije za 1,3%

U maju 2020. godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH su pale za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Posmatrano prema Glavnim industrijskim grupacijama, cijene su pale u grupacijama Kapitalnih proizvoda za 0,4% i Energije za 0,1%. U ostalim grupacijama cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
Posmatrano prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su pale u području Vađenja ruda i kamena za 0,2%. U ostalim područjima cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
Na godišnjem nivou, cijene proizvođača industrijskih proizvoda u maju 2020. su pale za 1,8% u odnosu na isti mjesec prošle godine, a u odnosu na decembar 2019. su pale za 1,4%.
U maju ove godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu su pale za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su pale za 0,8%, a u odnosu na decembar 2019. su pale za 2,7%.
Na inozemnom tržištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda u maju 2020. su porasle za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su pale za 3,0%, a u odnosu na decembar 2019. godine su porasle za 0,3%.