FBiH: Cijene industrijskih proizvoda u novembru porasle 1,2%

0
407
Promet industrije na domaćem tržištu pao je za 2%, a na stranom tržištu za 1,4%

U novembru 2019. godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH je viši za 1,2% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks Energije je viši za 8,6%. Pad indeksa cijena je registrovan u grupaciji Intermedijarnih proizvoda za 0,9%, Kapitalnih proizvoda za 0,7% i Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1%.
U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju indeks cijena se nije mijenjao.
Posmatrano prema područjima KD-a, indeks cijena u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji je viši za 15%. Pad indeksa cijena je registrovan u području Prerađivačke industrije za 0,7% i u području Vađenja ruda i kamena za 0,2%.
Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u novembru 2019. godine je niži za 1,6% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2018. godine je niži za 1,5%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.