FBiH: Cijene industrijskih proizvoda u septembru manje 0,9%

0
634
Cijene su porasle za 1,2% kod intermedijarnih proizvoda, osim energije

U septembru 2019. godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH je niži za 0,9% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama, indeks Intermedijarnih proizvoda osim energije je niži za 1,9% i Energije za 0,1%. Rast indeksa cijena je registrovan u grupaciji Kapitalnih proizvoda za 0,2% i u grupaciji Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1%.
U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju indeks cijena se nije mijenjao.
Posmatrano prema područjima KD-a, indeks cijena u području Prerađivačke industrije je niži za 1,1% i u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,1%. Rast indeksa cijena je registrovan u području Vađenja ruda i kamena za 0,1%.
Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u septembru 2019. je niži za 1,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, a u odnosu na decembar 2018. je niži za 2,4%.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u septembru 2019. je viši za 0,1% u odnosu na mjesec ranije, u odnosu na isti mjesec prošle godine je niži za 0,7%, a u odnosu na decembar 2018. je niži za 2,9%.
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu u septembru 2019. je niži za 2,0% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prošle godine je niži za 2,7%, a u odnosu na decembar 2018. je niži za 1,7%.