FBiH: Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u martu porasle 0,6%

0
382
U aprilu u odnosu na mart promet na bh. tržištu pao je za 2,7% a na stranom tržištu za 3,7%

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH su u martu 2022. godine porasle za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec.
Prema Glavnim industrijskim grupacijama (GIG) cijene su porasle u grupacijama Intermedijarnih proizvoda osim energije za 3,3%, Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,8% i Trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,2%. Cijene su pale u grupacijama Energije za 5,6% i Kapitalnih proizvoda za 0,4%.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti, cijene su porasle u Prerađivačkoj industriji za 2,3% i Vađenju ruda i kamena za 1,3%. Cijene su pale u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 10,4%.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u martu 2022. su porasle za 15,2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2021. su porasle za 5,8%.
Na domaćem trţištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda u martu 2022. su pale za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 16,8%, dok su u odnosu na decembar 2021. porasle za 6,5%.
Na inozemnom trţištu, cijene proizvođača industrijskih proizvoda su u martu 2022. porasle za 2,0% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 13,3%, dok su u odnosu na decembar 2021. godine porasle za 4,9%, saopćio je Federalni zavod za statistiku.