FBiH: Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u novembru porasle 1,6%

0
299
U decembru je promet energije imao rast od 6,5 posto

U novembru 2021. godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH su porasle za 1,6% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano prema Glavnim industrijskim grupacijama cijene su porasle u grupacijama Energije za 10,4%, Kapitalnih proizvoda za 0,5% i Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,3%. Cijene su pale u grupaciji Intermedijarnih proizvoda osim energije za 0,8%. U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju cijene se u prosjeku nisu
mijenjale.
Posmatrano prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su porasle u područjima Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 14,8% i Prerađivačke industrije za 0,2%. Cijene su pale u području Vađenja ruda i kamena za 0,1%.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u novembru 2021. godine su porasle za 11,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i u odnosu na decembar 2020. godine su porasle za 9,2%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Na domaćem tržištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda u novembru 2021. su porasle za 3,4% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 11,0% i u odnosu na decembar 2020. godine su porasle za 8,2%.
Na inozemnom tržištu cijene proizvođača industrijskih proizvoda su pale za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 11,1% i u
odnosu na decembar 2020. godine su porasle za 10,5%.