FBiH: Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u septembru porasle 0,7%

0
284
Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 5,6%, a energija za 5%

U septembru 2022. godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Ferderaciji BiH su porasle za 0,7% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su porasle u grupacijama Kapitalnih proizvoda za 3,2%, Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 2,0%, Intermedijarnih proizvoda osim energije za 0,7% i Trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,2%. Cijene su pale u grupaciji Energije za 1,7%.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su porasle u područjima Vađenja ruda i kamena za 2,4% i Prerađivačke industrije za 0,7%. Cijene su pale u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,2%.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u septembru 2022. su porasle za 21,8% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2021. su porasle za 18%.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u septembru 2022. su porasle za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 21,6%, a u odnosu na decembar 2021. godine su porasle za 15,5%.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu u septembru 2022. su porasle za 1,2% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 21,9%, a u odnosu na decembar 2021. su porasle za 20,8%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.