FBiH: Cijene u martu, na godišnjem nivou, porasle 0,8 posto

0
816
Cijene hrane, pića, duhana, stanovanja, komunikacije ostali su nepromijenjeni na mjesečnom nivou

Potrošačke cijene u Federaciji BiH u martu 2019. godine, u prosjeku, nisu se mijenjale u odnosu na prethodni mjesec.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, cijene su porasle u odjeljcima: Odjeća i obuća za 0,9%, Hrana i bezalkoholna pića za 0,4%, Zdravstvo za 0,2% i Alkoholna pića i duhan za 0,1%.
Cijene su niže u odjeljcima: Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,8%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,5%, Komunikacije i Ostala dobra i usluge za 0,2% i Rekreacija i kultura za 0,1%.
U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale.
U martu 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine, cijene su više za 0,8% (godišnja inflacija).