FBiH: Cijene u novembru pale 0,1%, godišnja inflacija 17,6%

0
470
U oktobru više cijene registrovane su u gotovo svim odjeljcima

Potrošačke cijene u Federaciji BiH su u novembru 2022. godine u prosjeku pale za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su porasle u odjeljcima: Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 1,7%, Hrana i bezalkoholna pića i Ostala dobra i usluge za po 0,9%, Zdravstvo za 0,4%, Komunikacije, Rekreacija i kultura i Obrazovanje za po 0,2%.
Cijene su pale u odjeljcima: Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 3,3%, Prijevoz za 0,4%, Alkoholna pića i duhan i Odjeća i obuća za po 0,2%.
U odjeljku Restorani i hoteli, u prosjeku, cijene se nisu mijenjale.
U novembru 2022. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine cijene su porasle za 17,6% (godišnja inflacija), podaci su Zavoda za statistiku Federacije BiH.