FBiH: Cijene u oktobru porasle 2,5%, godišnja inflacija 19,1%

0
446
U decembru u odnosu na novembar 2022. najviše su porasle cijene energije - za 1,1 posto

Potrošačke cijene u Federaciji BiH u oktobru 2022. godine u prosjeku su porasle za 2,5% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su porasle u odjeljcima: Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 8,2%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 2,8%, Hrana i bezalkoholna pića za 1,8%,
Prijevoz za 1,5%, Obrazovanje za 1,3%, Rekreacija i kultura za 1,1%, Odjeća i obuća za 1,0%, Restorani i hoteli za 0,7%, Zdravstvo za 0,6%, Ostala dobra i usluge za 0,4% i Alkoholna pića i duhan za 0,2%.
Cijene su pale u odjeljku Komunikacije za 0,1%, saopćio je Federalni zavod za statistiku.
U oktobru 2022. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine cijene u FBiH su porasle za 19,1% (godišnja inflacija).