FBiH: Dobit banaka u prva tri kvartala 2019. porasla 1,7%, na 250,9 miliona KM

0
6021
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Na nivou bankarskog sektora u Federaciji BiH za period januar-septembar 2019. godine ostvarena je dobit u bruto iznosu od 250,9 miliona KM, što je za 4,3 miliona KM ili 1,7% više u odnosu na isti period 2018. godine.
Neto dobit banaka u devet mjeseci 2019. iznosila je 251,6 miliona KM (14 banaka), dok je gubitak iskazala jedna banka u iznosu od 0,7 miliona KM, koja je u istom periodu 2018. imala minimalnu neto dobit, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), tri najveće banke, koje prema visini aktive sa 30.09.2019. čine 56,4% ukupne bilansne aktive na nivou bankarskog sektora u FBiH, iskazale su neto dobit u iznosu od 181,7 miliona KM, što je 72,2% ukupnog finansijskog rezultata.
Analizom strukture prihoda i rashoda na nivou bankarskog sektora u FBiH za period januar-septembar 2019. u odnosu na isti period 2018. godine, uočava se da je porast neto dobiti rezultat: povećanja ukupnih operativnih prihoda za 20,1 milion KM ili 6,1% (najveći rast zabilježen je na poziciji prihoda iz poslova trgovanja, prihoda po osnovu naknada za izvršene usluge, poslovanja sa devizama i po vanbilasnim poslovima, dok su smanjeni ostali operativni prihodi i prihodi po osnovu naknada po kreditnom poslovanju), zatim blagog porasta ukupnih nekamatnih rashoda za 11,3 miliona KM ili 2,1% (ukupni poslovni i direktni rashodi porasli su za 6,8 miliona KM ili 4,4%, a ukupni operativni rashodi za 4,5 miliona KM ili 1,2%), te neznatnog smanjenja neto kamatnih i sličnih prihoda za 2,9 miliona KM ili 0,6%, što predstavlja efekat smanjenja i ukupnih kamatnih i sličnih rashoda za 5,7 miliona KM ili 1% i ukupnih kamatnih i sličnih prihoda za 2,8 miliona KM ili 2,9%.
Na kraju septembra 2019. ukupni prihodi bankarskog sektora u FBiH iznose 898,9 miliona KM i u odnosu na isti period 2018. povećani su za 14,4 miliona KM ili za 1,6%.
Ukupna neto aktiva na kraju trećeg kvartala 2019. iznosila je 23,7 milijardi KM i za 1,6 milijardi KM ili 7,5% je veća u odnosu na kraj 2018. godine.
Krediti, sa učešćem od 62,8% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 580,9 miliona KM ili 4,1%, tako da na kraju septembra 2019. iznose 14,9 milijardi KM. Rast kredita na kraju trećeg kvartala 2019. u odnosu na kraj 2018. ostvaren je kod kredita odobrenih stanovništvu, privatnim preduzećima, nebankarskim finansijskim institucijama i ostalim sektorima, a smanjeno je kreditiranje vladinih institucija, bankarskih institucija i javnih preduzeća.
Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast za 111,2 miliona KM ili 1,5%, tako da na kraju septembra 2019. iznose 7,6 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 50,9%. Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast od 469,7 miliona KM ili 6,9%, sa učešćem u ukupnim kreditima od 49,1% i na kraju septembra 2019. iznose 7,3 milijarde KM.
Učešće nekvalitetnih kredita (NPL) je smanjeno sa 8,5% na 7,6%. Učešće NPL-ova pravnih lica u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 9,4%, što je za 1,2% manje u odnosu na kraj 2018. godine, a učešće NPL-ova kod stanovništva u odnosu na ukupne kredite stanovništvu iznosi 5,8%, što je za 0,4% manje u posmatranom periodu.
Ulaganja u vrijednosne papire sa 30.09.2019. godine iznose 1,4 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 5,9%, povećana su u odnosu na kraj 2018. godine za 6,8%.
Depoziti su dostigli iznos od 19,0 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,4 milijarde KM ili 7,7% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,9% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti povećani su za 517,8 miliona KM ili 5,9% i iznose 9,3 milijarde KM.
Uzeti krediti iznose 797,2 miliona KM, sa učešćem od 3,4% u ukupnoj pasivi i smanjeni su za 65,8 miliona KM ili 7,6% u odnosu na kraj 2018. godine.
Ukupni kapital banaka u FBiH na kraju trećeg kvartala 2019. iznosi 3,2 milijarde KM, što je za 188 miliona KM ili 6,3% više u odnosu na kraj 2018. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM. Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH iznosi 18,0% i veća je od zakonom propisanog minimuma od 12%.
U FBiH je na na kraju septembra 2019. godine poslovalo 15 komercijalnih banaka, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.745 osoba.