FBiH: Dobit banaka u prvom kvartalu 2018. porasla 6%, na 84 miliona KM

Pozitivan finansijski rezultat u periodu januar-mart ostvarilo je 14 banaka, dok je gubitak iskazan kod jedne banke - Ziraat Bank BH u iznosu od 165.000 KM

0
1907
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Bankarski sektor u Federaciji BiH je u prvom tromjesečju 2018. godine ostvario dobit u iznosu od 84 miliona KM, što je za 5 miliona KM ili 6 posto više u odnosu na isti period prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Pozitivan finansijski rezultat u periodu januar-mart ostvarilo je 14 banaka i za 4 miliona KM ili 5 posto je veći u odnosu na prvi kvartal lani. Istovremeno, gubitak u poslovanju iskazan je kod jedne banke i za jedan milion KM ili 86 posto je manji nego prošle godine, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Od ukupno ostvarene dobiti (84 miliona KM) 53 miliona KM ili 64 posto odnosi se na dvije najveće banke u sektoru, čiji je udio aktive u bankarskom sektoru 47 posto. Analitički podaci pokazuju da ukupno deset banaka ima bolji finansijski rezultat (za 16 miliona KM), dok pet banaka ima lošiji rezultat (za 11 miliona KM).
Ukupan prihod bankarskog sektora FBiH u prvom kvartalu 2018. iznosio je 253 miliona KM, što je na približno istom nivou kao i u prvom kvartalu lani (1 milion KM ili +0,4%), neto kamatni prihod iznosio je 150 miliona KM, s blagim rastom od 2 miliona KM ili 1% i učešćem u strukturi ukupnog prihoda od 59%.
Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora FBiH na kraju marta 2018. iznosila je 20,4 milijarde KM i za 157 miliona KM ili 0,8% je veća u odnosu na kraj 2017. godine.
Krediti, sa učešćem od 66% u strukturi ukupne aktive, imali su rast u odnosu na kraj prošle godine od 260 miliona KM ili 2%. U okviru sektorskog kreditiranja, u prvom kvartalu 2018. prisutan je trend povećanja učešća u kreditiranju privatnih preduzeća, odnosno blagi trend smanjenja učešća kreditiranja stanovništva.
Krediti odobreni privatnim preduzećima ostvarili su rast u iznosu od 181 milion KM ili 3%, tako da su na kraju marta 2018. dostigli iznos od 6,5 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,2%.
Krediti dati stanovništvu u istom periodu imali su rast u iznosu od 100 miliona KM ili za 2%, dok je njihovo učešće blago smanjeno sa 48,2% na 48,1% i na kraju marta 2018. iznosili su 6,4 milijarde KM.
Učešće NPL-ova (loši krediti) je smanjeno sa 9,7% na 9,3%, kao rezultat kreditnog rasta i smanjenja ukupnih NPL-ova u iznosu od 24 miliona KM ili za 2% (trajni otpis u prvom kvartalu 2018. iznosio je 14 miliona KM). Učešće NPL-ova kod pravnih lica u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosio je 11,3%, a učešće NPL-ova kod stanovništva u odnosu na ukupne kredite plasirane stanovništvu iznosi 7,2%.
Depoziti su dostigli 16,1 milijardu KM, uz ostvareni rast u iznosu od 243 miliona KM ili 2%, i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 78,8% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 113 miliona KM ili za 1%, i iznosili su 8,4 milijardi KM.
Ukupni kapital na kraju marta 2018. ostao je na istom nivou od 2,9 milijardi KM, od čega dionički kapital iznosi 1,2 milijarde KM, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.
Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sektora, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, na kraju prvog kvartala 2018. godine iznosila je 15,1%, i u odnosu na kraj prošle godine ima blagi pad od 0,4 procentna poena, ali je znatno viša od zakonskog minimuma od 12% i predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sektora i jaku osnovu za očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti.
U FBiH je zaključno sa krajem marta 2018. godine poslovalo 15 komercijalnih banaka, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.666 osoba.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here