FBiH: Dobit lizing sektora u 2022. povećan na 8,9 miliona KM

Prihodi lizing sektora iznosili su 46,1 milion KM i veći su za 9,1 milion KM ili 24,7% u odnosu na 2021. godinu

0
488
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH u 2022. iznosila je 437 miliona KM (Izvor: FBA)

Četiri lizing društva na nivou lizing sektora u FBiH su u 2022. godini iskazala pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 8,9 miliona KM, što je povećanje za četiri miliona KM u odnosu na 2021. godinu. Ukupna neto dobit iznosila je 9,3 miliona KM (tri lizing društva), dok je jedno lizing društvo iskazalo gubitak u iznosu od 461 hiljadu KM.
Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH u 2022. iznosili su 46,1 milion KM i veći su za 9,1 milion KM ili 24,7% u odnosu na 2021. godinu. Prihodi od kamata i slični prihodi lizing sektora FBiH iznose 16,1 milion KM, te čine 34,9% ukupnih prihoda lizing sektora, i veći su za 2,2 miliona KM ili 16% u odnosu na 2021. godinu.
Ukupni rashodi u 2022. iznosili su 37,2 miliona KM i veći su za 5,1 milion KM ili 15,9% u odnosu na 2021. godinu.
Vrijednost novozaključenih ugovora finansijskog i operativnog lizinga ostvarenih na nivou lizing sistema u 2022. iznosi 264,7 miliona KM i veća je za 50,4 miliona KM ili 23,5% u odnosu na 2021., od čega se na lizing sektor, kojeg čine četiri lizing društva, odnosi 249,7 miliona KM, odnosno 94,3% od ukupne vrijednosti novozaključenih ugovora.
Od ukupno ostvarene vrijednosti novozaključenih ugovora u 2022. godini, na ugovore finansijskog lizinga odnosi se 84%, dok se na ugovore operativnog lizinga odnosi 16%.
U lizing sektoru u FBiH u 2022. bilo je 100 zaposlenih, što je za jednog radnika ili 1% manje u odnosu na 2021. Na nivou lizinga sektora u FBiH na svakog zaposlenog odnosilo se 4,4 miliona KM aktive, što je za 0,7 miliona KM ili 18,1% više u odnosu na 2021. godine.
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH u 2022. iznosila je 437 miliona KM i veća je za 63,3 miliona KM ili 16,9% u odnosu na 2021. godinu. Na dva lizing društva odnosi se 69,8% ukupne aktive lizing sektora u FBiH.
U strukturi ukupne aktive lizing sektora u FBiH najznačajnije je učešće neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, koja iznose 342,6 miliona KM ili 78,4% ukupne aktive. U poređenju sa 2021. godinom, neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća su za 51,9 miliona KM ili 17,9%, dok su bruto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća za iznos od 65,2 miliona KM ili 20,5%.
U strukturi potraživanja po osnovu finansijskog lizinga na nivou lizinga sektora u FBiH,
posmatrano prema predmetu lizinga, ugovori koji su odobreni po osnovu finansiranja putničkih vozila i vozila za obavljanje djelatnosti učestvuju sa 86,4%, ugovori po osnovu finansiranja mašina i opreme učestvuju sa 13,4%, dok se na ugovore putem kojih su finansirane nekretnine odnosi 0,2%. Prema korisniku lizinga, najveći dio se odnosi na ugovore odobrene pravnim licima (90,2%), te na ugovore odobrene fizičkim licima (5,6%).
Ukupni kapital lizing društava na kraju 2022. iznosio je 36,6 miliona KM, što čini 8,4% ukupne pasive lizing sektora u FBiH, što je u poređenju sa 2021. povećanje za 7,1 milion KM ili 24%.