FBiH: Dobit lizing sektora u devet mjeseci 2018. povećan na 3,3 miliona KM

0
1736
Pregled aktive, potraživanja i finansijskog rezultata lizing društava u FBiH - 30.09.2018. (Izvor: FBA)

Lizing sektor u Federaciji BiH je u periodu januar-septembar 2018. iskazao dobit u iznosu od 3,3 miliona KM, što je za 8,6 posto više u odnosu na isti period prošle godine.
Pojedinačno posmatrano, od sedam lizing društva u FBiH četiri su iskazala pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 5,2 miliona KM, od čega se na jedno društvo odnosi iznos od 2,3 miliona KM ili 67,8 posto, dok su tri lizing društva iskazala gubitak u iznosu od 1,9 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) koja nadzire i rad lizing sektora.
Na iskazanu dobit na nivou lizing sektora u prva tri kvartala 2018. godine značajnije je utjecala naplata otpisanih potraživanja po ugovoru o zajmu od strane jednog lizing društva u iznosu od 3 miliona KM, navedeno je iz FBA.
Inače, ukupni prihodi lizing sektora u FBiH na kraju septembra 2018. iznosili su 23,8 miliona KM i u poređenju sa istim periodom lani, i približno su na istom nivou, pri čemu se u strukturi ukupnih prihoda uočava konstantno smanjenje kamatnih prihoda, dok su ukupni operativni prihodi u prva tri kvartala 2018. zabilježili trend rasta u odnosu na godinu ranije.
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na kraju septembra 2018. iznosila je 282,7 miliona KM i povećana je za 22,5 miliona KM ili 8,6% u odnosu na kraj 2017. godine. U istom periodu neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kao najznačajnija stavka u strukturi ukupne aktive, iznosila su 206,2 miliona KM ili 73% ukupne aktive i u odnosu na kraj 2017. godine veća su za 17,2%. Rezerve za gubitke po finansijskom lizingu su u istom periodu manje za 38,3%, a manja su i dospjela neizmirena potraživanja za 30,7%.
Prema veličini bilansne sume na dan 30.09.2018. godine na tri lizing društva se odnosi 91,7% ukupne aktive lizing društava u FBiH.
U strukturi ukupne pasive lizing sektora u FBiH najveću stavku predstavljaju obaveze po uzetim kreditima, koje čine 82,4% ukupnih izvora sredstava i u odnosu na kraj 2017. povećane su za 11,3%. Ukupni kapital lizing sektora u FBiH na kraju septembra 2018. iznosio je 39,6 miliona KM, što je 14% ukupne pasive lizing sektora i u poređenju sa krajem 2017. godine smanjen je za 3%, pri čemu je jedno novoosnovano lizing društvo, koje je u trećem kvartalu otpočelo sa operativnim poslovanjem, iskazalo negativan ukupan kapital uslijed iskazanog gubitka u iznosu većem od ukupnog kapitala.
Vrijednost novozaključenih ugovora finansijskog i operativnog lizinga ostvarenih na nivou sistema lizinga u FBiH u prva tri kvartala 2018. iznosila je 140,2 miliona KM, što se odnosi na ukupno 3.207 novozaključena ugovora, pri čemu je njihova vrijednost veća za 21,8% u odnosu na isti period lani, a broj novozaključenih ugovora u istom periodu povećan za 510 ugovora ili 18,9%, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.
Dozvolu za obavljanje poslova lizinga na kraju septembra 2018. imala su sedam lizing društva u FBiH, koja su djelatnost lizinga obavljala u sjedištu društva, sa tri podružnice u FBiH i tri podružnice registrovane u RS-u (sektor lizinga). U lizing sektoru u FBiH zaključno sa septembrom 2018. bilo je zaposleno ukupno 117 osoba.