FBiH: Dobit lizing sektora u prva tri kvartala 2019. smanjena 56,1%, na 1,5 milion KM

0
1921
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Lizing sektor u Federaciji BiH je u periodu januar-septembar 2019. godine ostvario neto dobit u iznosu od 1,5 miliona KM, što je u odnosu na isti period 2018. godine manje za 1,9 miliona KM ili 56,1%, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Na smanjenje neto dobiti prevashodno je uticao porast ukupnih rashoda za 2,3 miliona KM ili 11,1%, uz povećanje ukupnih prihoda za 0,4 miliona KM ili 1,7%, navedeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koje nadzire i rad lizing društava.
Pojedinačno posmatrano, tri lizing društva iskazala su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 4,7 miliona KM, dok su dva lizing društva iamala gubitak od 3,2 miliona KM, od čega se na jedno društvo odnosi 2,2 miliona KM ili 68,8% ukupno iskazanog negativnog finansijskog rezultata.
Značajno smanjenje finansijskog rezultata lizing sektora je uzrokovano povećanim kamatnim rashodima usljed većeg kreditnog zaduženja lizing društava, kao i povećanim iznosom rezervi za gubitke koji su iskazani na nivou lizing sektora.
Lizing sistem u FBiH čini pet lizing društva (MOGO Sarajevo, Porsche Leasing, Raiffeisen Leasing, Sparkasse Leasing i Vantage Leasing Sarajevo) i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga u kojima je zaposleno ukupno 127 osoba.
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na kraju trećeg kvartala 2019. iznosila je 334,2 miliona KM i veća je za 37,1 milion KM ili 12,5% u odnosu na kraj 2018. godine.
Neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kao najznačajnija stavka u strukturi ukupne aktive, iznose 246,1 milion KM ili 73,6% ukupne aktive i u odnosu na kraj 2018. veća su za 31,5 milion KM ili 14,7%.
U pogledu kvaliteta aktive lizing sektora u FBiH u prva tri kvartala 2019. uočen je porast rezervi za gubitke po finansijskom lizingu za 141,6% u odnosu na kraj 2018. godine, kao i porast dospjelih neizmirenih potraživanja za 61,6% u istom periodu. Ukupan broj i vrijednost novozaključenih lizing ugovora (finansijski i operativni lizing) u posmatranom periodu bilježe rast za 41,7%, odnosno 10,6%.
U strukturi ukupne pasive lizing sektora u FBiH na kraju septembra 2019. najveću stavku predstavljaju obaveze po uzetim kreditima u iznosu od 298,3 miliona KM, koje su u cijelosti dugoročnog karaktera i čine 89,2% ukupne pasive. U odnosu na kraj 2018. godine ove obaveze su povećane za 45,9 miliona KM ili 18,2%.
Ukupni kapital lizing sektora u FBiH na kraju trećeg kvartala 2019. iznosi 27,9 miliona KM, što čini 8,4% ukupne pasive lizing sektora FBiH i u poređenju sa krajem 2018. godine smanjen je za 8,8 miliona KM ili 24,1%.