FBiH: Dobit lizing sektora za 9 mjeseci smanjena 17,6%, na 6,4 miliona KM

0
406
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH krajem septembra 2023. iznosila je 525,54 miliona KM

Lizing društva sa sjedištem u Federaciji BiH ostvarile su u prvih devet mjeseci 2023. godine neto dobit od 6,40 miliona KM što je za 17,6% manje nego godinu ranije kada je dobit lizing sektora iznosila 7,77 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema preliminarnim podacima Agencije za bankarstvo FBiH, koja nadzire i rad lizing društava, bruto prihodi od kamata zaključno sa septembrom 2023. iznosili su 20,15 miliona KM (što je 46,4% ukupnih prihoda), dok su operativni prihodi iznosili oko 23,33 miliona KM (53,6%). U istom periodu rashodi po kamatama iznosili su 13,87 miliona KM, a operativni rashodi 23,29 miliona KM.

U prvih devet mjeseci 2023. ukupna potraživanja po finansijskom lizingu iznosila su oko 412,50 miliona KM. Najveći iznos od 209,17 miliona KM je po osnovu lizinga za putnička vozila (50,7%), a prema korisniku lizinga prednjače pravna lica čija ukupna potraživanja iznose blizu 376,86 miliona KM (91,4%).
Prema preliminarnim podacima, ukupna aktiva lizing sektora u FBiH (4 lizing društva, jedno manje nego godinu ranije) krajem septembra ove godine iznosila je oko 525,54 miliona KM, a godinu ranije oko 444,80 miliona KM, dok je ukupan kapital krajem septembra 2023. iznosio blizu 40,87 miliona KM a godinu ranije 36,52 miliona KM.