FBiH: Dobit mikrokreditnog sektora na polugodištu 10,4 miliona KM

0
1953
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Mikrokreditni sektor u Federaciji BiH u prvom polugodištu 2019. poslovao je s neto dobiti od 10,4 miliona KM, što je za 1,1 milion KM ili 9,8 posto manje nego u istom periodu prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz polugodišnjeg izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), koje nadzire i rad mikrokreditnih organizacija.
Mikrokreditna društva (MKD) su iskazala neto dobit u iznosu od 3,1 milion KM, što je u odnosu na isti period lani povećanje od 0,8 miliona KM ili 33,5%. Pri tome je neto dobit MKD EKI iznosila 3,4 miliona KM dok je drugo, novoosnovano MKD IUTECREDIT BH (u februaru 2019. dobilo dozvolu FBA za rad) imalo neto gubitak od 0,3 miliona KM, koje je na početku poslovanja iskazalo veće kamatne i slične rashode od prihoda, kao i operativne rashode veće od prihoda, obzirom da je tek u drugom kvartalu 2019. počelo sa operativnim poslovanjem.
U istom periodu, mikrokreditne fondacije (MKF) su iskazale dobit od 7,3 miliona KM, što je manje za 1,9 miliona KM ili 20,6%. Na taj pad uticalo je neznatno smanjenje ukupnih prihoda za 0,2%, kao posljedica smanjenja operativnih prihoda za 7,5%, dok su kamatni i slični prihodi zabilježili blagi rast za 1,1%, kao i povećanje ukupnih rashoda za 1,1%. Pri tome su kamatni i slični rashodi smanjeni za 2,4%, uz blago povećanje operativnih rashoda za 0,8%.
Inače, u FBiH dozvolu za rad imalo je 13 mikrokreditnih organizacija (MKO), od toga 11 MKF (neprofitne organizacije) i dva MKD (profitne organizacije).
Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju prvog polugodišta 2019. iznosila je 611,3 miliona KM i za 30,9 miliona KM ili 5,3% je veća u odnosu na kraj 2018. godine. Rast ukupne aktive MKD iznosila je 4,9 miliona KM ili 3,3%, a rast ukupne aktive MKF 26,0 miliona KM ili 6,0%
Ukupni neto mikrokrediti iznose 480,4 miliona KM, što je 78,6% ukupne aktive mikrokreditnog sektora u FBiH i veći su za 26,4 miliona KM ili 5,8% u odnosu na kraj 2018. godine. Rast neto mikrokredita u MKD iznosi 4,8 miliona KM ili 3,6%, dok je na nivou MKF iskazan rast u ukupnom iznosu od 21,6 miliona KM ili 6,7% u odnosu na kraj 2018. godine.
Ukupni kapital na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju juna 2019. godine iznosio je 283,1 milion KM ili 46,3% ukupne pasive i veći je za 10,3 miliona KM ili 3,8% u odnosu na kraj 2018. godine, pri čemu se na povećanje ukupnog kapitala MKD odnosi iznos od 3,6 miliona KM ili 9,1%, a ukupan kapital MKF iznosi 6,7 miliona KM ili 2,9%.
U mikrokreditnom sektoru FBiH na kraju juna 2019. bilo je 1.506 uposlenih, što je porast od 3,1% u odnosu na kraj 2018. godine.