FBiH: Dobit mikrokreditnog sektora na polugodištu 9,7 miliona KM

Pozitivan finansijski rezultat mikrokreditnog sektora u FBiH u prvom polugodištu 2017. je za 30 posto veći u odnosu na isti period prethodne godine

0
2555
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Na nivou mikrokreditnog sistema u Federaciji BiH u prvom polugodištu 2017. ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 9.747.000 KM, što je za 2.262.000 KM ili 30% više u odnosu na isti period prethodne godine.
U prvih šest ovogodišnjih mjeseci, od ukupno 11 mikrokreditnih fondacija (MKF), 8 MKF je ostvarilo višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 9.510.000 KM, dok su 3 MKF ostvarile manjak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 54 hiljade KM. U istom periodu, jedno mikrokreditno društvo (MKD) ostvarilo je neto dobit u iznosu od 291 hiljadu KM (juni 2016: neto dobit 447 hiljada KM).
Što se tiče operativne održivosti, od 12 mikrokreditnih organizacija (MKO), šest MKF i jedno MKD mogu iz ostvarenih prihoda od redovnih aktivnosti pokriti sve rashode, navodi Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) u informaciji o mikrokreditnom sistemu Federacije BiH.
U FBiH je na kraju juna 2017. dozvolu za rad Agencije imalo 12 MKO, od toga 11 MKF (neprofitne organizacije) i 1 MKD (profitna organizacija).
Bilansna suma MKO na kraju juna 2017. iznosila je 463 miliona KM, od čega se na MKF odnosi 407,6 miliona KM ili 88 posto, a na MKD 55,4 miliona KM ili 12 posto. Bilansna suma na kraju drugog kvartala 2017. godine bila je veća za 22,9 miliona KM ili 5 posto u odnosu na stanje sa 31.12.2016. godine.
Ukupni bruto krediti MKO, kao najznačajnija stavka aktive, na kraju juna 2017. iznosili su 396,1 milion KM i čine 86% ukupne aktive MKO, te su veći za 5% u odnosu na kraj prethodne godine, dok su neto krediti iznosili 392,8 miliona KM i veći su za 5% u odnosu na kraj 2016. godine.
Mikrokreditiranje je najvećim dijelom usmjereno na kreditiranje poljoprivrede (34%), stambenih potreba (21%) i ostalog (20%), te se većim dijelom odnosi na dugoročne kredite fizičkim licima.
U poređenju s krajem prethodne godine, zaključno sa junom 2017. godine, mikrokreditni portfolio bilježi rast od 5% (18,2 miliona KM), te iskazuje blago poboljšanje pokazatelja kvaliteta aktivnog kreditnog portfolija.
Blago poboljšanje pokazatelja kvalitete aktivnog portfolija iskazano je smanjenjem stope rezervi za kreditne gubitke sa 0,89%, koliko je iznosila na 31.12.2016. godine, na 0,83%. Portfolio u riziku preko 30 dana iznosi 0,88% te je smanjen za 0,12 procentnih poena u odnosu na kraj prethodne godine. Ukupan rezultat sistema po pitanju rizičnosti portfolija nalazi se u okviru propisanog standarda (ispod 5%).
Ukupni kapital MKO na dan 30.06.2017. godine iznosi 217,4 miliona KM ili 47% ukupne pasive i veći je za 9,7 miliona KM ili 5% u odnosu na kraj 2016. godine. Kapital MKF iznosi 213,6 miliona KM ili 98,2%, a kapital jednog MKD 3,8 miliona KM ili 1,8%.