FBiH: Dobit mikrokreditnog sektora u devet mjeseci 2018. porastao 8,1%, na 16,2 miliona KM

0
1901
Pregled osnovnih finansijskih pokazatelja MKO - 30.09.2018. (Izvor: FBA)

Na nivou mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH u prvih devet mjeseci 2018. iskazan je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 16,2 miliona KM, što je za 1,2 miliona KM ili 8,1 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.
U FBiH je zaključno sa septembrom ove godine poslovalo 12 mikrokreditnih organizacija (MKO), od toga 11 mikrokreditnih fondacija (MKF) i jedno mikrokreditno društvo (MKD). U mikrokreditnom sektoru zaposlene su 1.482 osobe, što je za 83 zaposlena ili 5,9% više u odnosu na kraj 2017. godine, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koje nadzire i rad mikrokreditnog sektora.
U devet mjeseci 2018. jedno MKD je iskazalo neto dobit u iznosu od 4,2 miliona KM, dok je u istom periodu lani neto dobit iznosila 0,8 miliona KM, što je porast za 3,4 miliona KM ili 446,4 posto.
U istom periodu, MKF su iskazale višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 12 miliona KM, što je na godišnjem nivou smanjenje za 2,2 miliona KM ili 15,3 posto.
Ukupna devetomjesečna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH iznosi 568,3 miliona KM, od čega se na MKF odnosi 431,8 miliona KM ili 76%, a na MKD 136,6 miliona KM ili 24%. U odnosu na stanje na kraju 2017. godine, ukupna aktiva je veća za 41,4 miliona KM ili 7,9 posto.
Ukupni neto mikrokrediti iznose 442,4 miliona KM i čine 77,8% ukupne aktive mikrokreditnog sektora u FBiH i veći su za 34,5 miliona KM ili 8,5% u odnosu na kraj prethodne godine.
Obaveze po uzetim kreditima iznose 273,2 miliona KM, sa učešćem od 48,1% u ukupnoj pasivi i veće su za 27,2 miliona KM ili 11,1% u odnosu na kraj 2017. godine.
U periodu januar-septembar 2018. godine ukupan otpis potraživanja na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH iznosi 106 miliona KM, od čega se na otpisanu glavnicu po mikrokreditima odnosi iznos od 95,7 miliona KM (fizička lica – 92,6 miliona KM i pravna lica – 3,1 milion KM), a na otpisanu kamatu iznos od 10,3 miliona KM (fizička lica – 10 miliona KM i pravna lica – 0,3 miliona KM).
Ukupni kapital iznosi 271,4 miliona KM ili 47,7% ukupne pasive i veći je za 16,3 miliona KM ili 6,4% u odnosu na kraj prethodne godine, od čega kapital MKF iznosi 233,4 miliona KM ili 86%, a kapital MKD 38 miliona KM ili 14% ukupnog kapitala mikrokreditnog sektora, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.