FBiH: Dobit mikrokreditnog sektora u prvih devet mjeseci 12,8 miliona KM

Mikrokreditne fondacije su iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 11,3 miliona KM, a dobit mikrokreditnih društava 1,5 miliona KM

0
1035
MKO su zaključile 110.647 ugovora, te isplatile 412,9 miliona KM mikrokredita

Mikrokreditni sektor u Federaciji BiH je u prvih devet mjeseci 2021. godine iskazao
pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 12,8 miliona KM, što je za 4,5 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.
Mikrokreditne fondacije (MKF) su iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 11,3 miliona KM, što je za 1,7 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine, dok su mikrokreditna društva (MKD) iskazala neto dobit u iznosu od 1,5 miliona KM, koja je za 2,7 miliona KM viša u odnosu na isti period lani, obzirom da je jedno MKD koje ima 94,7% učešća u ukupnoj aktivi MKD, iskazalo značajno povećanje poslovnog rezultata.
Iskazani ukupni višak prihoda nad rashodima MKF iznosio je 11,4 miliona KM (osam MKF), a manjak prihoda nad rashodima su iskazale dvije MKF u iznosu od 0,1 milion KM. Dobit su iskazala dva MKD u iznosu od 5,6 miliona KM, dok je jedno MKD iskazalo gubitak u iznosu od 4,1 milion KM.

Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

U FBiH je dozvolu za rad FBA imalo 13 MKO koje čine mikrokreditni sektor u FBiH, od toga deset MKF (neprofitne organizacije) i tri MKD (profitne organizacije). U odnosu na kraj 2020. godine, broj MKO je smanjen obzirom da je jednoj MKF u drugom kvartalu 2021. godine oduzeta dozvola za rad.

Dominiraju prihodi od kamata

Ukupni prihodi mikrokreditnog sektora u FBiH u prva tri kvartala 2021. iznose 88,4 miliona KM i veći su za 6,4 miliona KM ili 7,8% u odnosu na isti period lani, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koja regulira i rad MKO.
U strukturi ukupnih prihoda MKO, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 92,2%,
operativni prihodi sa 6,6%, a ostali poslovni prihodi sa 1,2%. U odnosu na isti period prošle godine, prihodi od kamata i slični prihodi, zabilježili su porast od 5,5 miliona KM ili 7,2%. Prihodi od kamata na kredite, kao najznačajnija stavka prihoda od kamata i sličnih prihoda porasli su za 5,9 miliona KM ili 8,5%.
Ukupni rashodi MKO iznosili su 75,6 miliona KM i veći su za 1,9 miliona KM ili 2,6% u odnosu na isti period lani. U strukturi ukupnih rashoda MKO, dominiraju operativni rashodi sa učešćem od 75,2%, dok rashodi od kamata i slični rashodi učestvuju sa 14% i troškovi rezervisanja za kreditne i druge gubitke sa 8%. Na ostale poslovne rashode i porez na višak prihoda nad rashodima, odnosno dobit odnosi se 2,8% ukupnih rashoda MKO.

Ukupna aktiva porasla 5,2%, na 692,1 milion KM

Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju septembra 2021. iznosila je 692,1 milion KM i za 34 miliona KM ili 5,2% je veća u odnosu na kraj 2020. godine. Najveće učešće u ukupnom bilansu MKO ima pet MKF i jedno MKD sa aktivom u iznosu od 625,8 miliona KM ili 92% ukupne aktive mikrokreditnog sektora.
Ukupan kapital MKF iznosi 279,6 miliona KM ili 84,9%, a najveće stavke su višak prihoda nad rashodima, koji iznosi 226,7 miliona KM i čini 81,1% ukupnog kapitala MKF i donirani kapital koji iznosi 48,1 milion KM ili 17,2%.
Ukupan kapital MKD iznosi 49,6 miliona KM, što je 15,1% ukupnog kapitala mikrokreditnog
sektora, a u strukturi najveće stavke su osnovni kapital, u iznosu od 33,1 milion KM ili 66,7% i neraspoređena dobit u iznosu od 8,1 milion KM ili 16,4%, a preostalih 8,4 miliona KM ili 16,9% kapitala MKD odnosi se na zakonske i ostale rezerve.
U ročnoj strukturi mikrokreditnog portfolija sa 30.09.2021. godine, najveće učešće imaju
dugoročni mikrokrediti sa 94,6%, kratkoročni mikrokrediti učestvuju sa 5,1% i dospjela
potraživanja po mikrokreditima sa 0,3%.
Prema sektorskoj strukturi, dominantno je učešće mikrokredita odobrenih fizičkim licima u visini od 97,3%, a 2,7% se odnosi na mikrokredite odobrene pravnim licima. U okviru mikrokreditnog portfolija fizičkih lica, najveće je učešće mikrokredita odobrenih za poljoprivredu, koje je iznosilo 30,1% i za ostale sektore 29,6%. U strukturi mikrokredita pravnim licima, dominantno je učešće mikrokredita za uslužne djelatnosti sa 54%.

Isplaćeno 367,4 miliona KM mikrokredita

U prvih devet mjeseci 2021. godine, MKO sa sjedištem u FBiH ukupno su zaključile
105.788 ugovora, te isplatile 367,4 miliona KM mikrokredita, što je za 8.572 ugovora ili 8,8% više u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno u vrijednosti isplata za 30,3 miliona KM ili 9% isplata u odnosu na posmatrani period.
U mikrokreditnom sektoru u FBiH zaposleno je ukupno 1.375 radnika, što je za 19 radnika ili 1,4% manje u odnosu na kraj 2020. godine. Od ukupnog broja zaposlenih u mikrokreditnom sektoru u FBiH, u MKF je zaposleno 1.124 radnika ili 81,7%, a u MKD ukupno 251 radnik ili 18,3%.
Aktiva po zaposlenom u MKO iznosi 503,3 hiljade KM, što je za 6,6% više u odnosu na kraj 2020. godine.