FBiH: Dobit mikrokreditnog sektora za devet mjeseci 14,95 miliona KM

0
5154
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Mikrokreditni sektor u Federaciji BiH ostvario je u prvih devet mjeseci 207. godine dobit od 14.950.000 KM, što je za 2.218.000 KM ili 17 posto više u odnosu na isti period prošle godine. Na kraju septembra dozvolu za rad imalo 12 mikrokreditnih organizacija (MKO), od toga 11 mikrokreditnih fondacija (MKF) i jedno mikrokrditno društvo (MKD).
Od ukupno 11 MKF, devet MKF je ostvarilo višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 14.231.000 KM, dok su dvije MKF ostvarile manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 41 hiljadu KM. U prvih devet mjeseci ove godine, jedno MKD ostvarilo je neto dobit u iznosu od 760 hiljada KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH koje nadzire i rad mikrokreditnih organizacija.
Bilansna suma mikrokreditnih organizacija u FBiH na kraju septembra ove godine iznosila je 485,6 miliona KM, od čega se na mikrokreditne fondacije odnosi 413,5 miliona KM ili 85 posto, a na mikrokreditno društvo 72,1 milion KM ili 15 posto. Bilansna suma na kraju trećeg kvartala 2017. godine bila je veća za 45,5 miliona KM ili 10 posto u odnosu na kraj 2016. godine.
Ukupni bruto krediti MKO, kao najznačajnija stavka aktive, na kraju septembra ove godine iznosili su 405,3 miliona KM i čine 83 posto ukupne aktive MKO, te su veći za 7 posto u odnosu na kraj prošle godine, dok su neto krediti iznosili 401,9 miliona KM i veći su za 7 posto u odnosu na kraj 2016.
Mikrokreditiranje je najvećim dijelom usmjereno na kreditiranje poljoprivrede (34%), stambenih potreba (21%) i ostalog (20%), te se većim dijelom odnosi na dugoročne kredite fizičkim licima.
U poređenju s krajem prethodne godine, zaključno sa septembrom 2017. godine, mikrokreditni portfolio bilježi rast od 7 posto (27,4 miliona KM), te iskazuje blago poboljšanje pokazatelja kvaliteta aktivnog kreditnog portfolija.