FBiH: Dobit osiguravajućih društava porasla 12,6%, na 23,4 miliona KM

0
1484
Jedina reosiguravajuća kuća u BiH, Bosna Re, poslovala je s dobiti od 1,4 miliona KM (Grafikon: Profitiraj.ba)

Autor: M. Pe. / Profitiraj.ba

Ukupna premija osiguravajućih društava sa sjedištem u Federaciji BiH i njihovih filijala koje posluju u drugom bh. entitetu (Republici Srpskoj) zaključno sa septembrom 2019. iznosila je 402,39 miliona konvertibilnih maraka (oko 205,74 miliona eura). To je porast od 7 posto u odnosu na isti period lani kada je premija iznosila 375,98 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Rast premije uticala je i na profitabilnost osiguravajućih društava u Federaciji BiH. Ilustruju to i podaci zaključno s trećim kvartalom 2019. godine kada je 11 osiguravatelja sa sjedištem u FBiH ostvarilo ukupnu dobit od blizu 23,45 miliona KM što je za 2,62 miliona KM ili za 12,6 posto više u odnosu na isti period 2018. kada je dobit iznosila oko 20,82 miliona KM.
Na ukupan finansijski rezultat uticao je gubitak Croatia osiguranja od 2,63 miliona KM, koja je po osnovi životnog osiguranja uknjižila gubitak od 2,13 miliona KM a po osnovu neživotnih osiguranja -504 hiljade KM. Da nije bilo tog gubitka, ukupna dobit osiguravatelja u FBiH u prvih devet mjeseci 2019. godine premašila bi 26 miliona KM.

Dobit Bosna RE porasla 5,4 posto

Inače, jedina reosiguravajuća kuća u BiH, Bosna Reosiguranje (Bosna Re) na kraju trećeg kvartala 2019. poslovala je s dobiti od 1,43 miliona KM što je za 5,4 posto više u odnosu na 1,36 miliona KM profita s kraja trećeg tromjesečja 2018. godine, podaci su Agencije za nadzor osiguranja FBiH.
Kod osiguravajućih društava, najprofitabilnije je i dalje Euroherc osiguranje, članica Agram koncerna, koje je po osnovu neživotnih osiguranja ostvarilo gotovo 30 posto ukupne dobiti svih osiguravatelja iz FBiH. Naime, dobit Euroherca u prva tri kvartala 2019. iznosila je oko 6,97 miliona KM i neznatno je (0,2%) porasla u odnosu na dobit (oko 6,96 miliona KM) iz prva tri tromjesečja 2018. godine.
Sa dobiti od 5,94 miliona KM na drugom mjestu je Adriatic osiguranje iz Sarajeva (bivše Bosna-Sunce osiguranje), koje pod novim nazivom posluje od januara 2018. godine, a u čijem sastavu je integrisano i Zovko osiguranje nakon akvizicije vrijedne 9 miliona KM okončane krajem 2017. godine. Dobit Adriatica na kraju trećeg kvartala 2019. porasla je oko 5,24 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine kada je dobit ove članice Agram koncerna u BiH iznosila 697,4 hiljade KM.
Veliki skok dobiti zabilježen je kod neživotnih osiguranja gdje je profit na kraju septembra 2019. iznosio 5,38 miliona KM u odnosu na nešto više od 327 hiljada KM iz septembra prošle godine. Takođe, u tom period porasla je dobit Adriatica po osnovu životnih osiguranja, na 554,8 hiljada sa 370,3 hiljade KM.
Na trećem mjestu je Grawe osiguranje iz Sarajeva sa 9-mjesečnom dobiti od blizu 2,95 miliona KM što je za 1,88 miliona KM više nego u istom periodu lani. Dobit Grawe osiguranja najvećim dijelom je ostvarena po osnovu neživotnih osiguranja, oko 3,15 miliona KM, u odnosu na 939,2 hiljade KM iz septembra prošle godine, dok je gubitak po osnovu životnih osiguranja iznosio 199 hiljada KM u odnosu na 130 hiljada KM dobiti iz septembra prošle godine.
Boljim finansijskim rezultatima Grawe-a po osnovu neživotnih osiguranja doprinijela je akvizicija VGT osiguranja koje je svoj premijski portfolio baziralo upravo na neživotnim osiguranjima i to prvenstveno po osnovu autooosiguranja. Podsjetimo, austrijski Grazer Wechselseitige Versicherung AG je u martu 2017. godine za 17,8 miliona KM kupio VGT osiguranje.
Na četvrtom mjestu je Uniqa osiguranje sa dobiti od 2,13 miliona maraka, što je za 41,8 posto više nego u prvih devet mjeseci prošle godine (1,50 miliona KM). Oko 1,24 miliona KM dobiti ostvareno je po osnovu neživotnih osiguranja, a 888,8 hiljada maraka po osnovu životnih osiguranja. U lanjskom uporednom period, prednjačila je dobit (oko 1,14 miliona KM) iz životnog osiguranja, dok je dobit po osnovu neživotnih osiguranja iznosila 357,5 hiljada KM.

Central osiguranje u Top 5

Među Top 5 je Central osiguranje iz Sarajeva, koje je počelo s radom u julu 2016. godine i koje u svom portfelju ima samo neživotno osiguranje. Dobit Central osiguranja zaključno sa septembrom 2019. godine iznosila je 1,82 miliona KM i za 17 posto je manja u odnosu na isti period lani kada je profit ovog osiguravatelja iznosio oko 2,19 miliona KM.
Slijede Triglav osiguranje Sarajevo sa dobiti od 1,58 miliona KM u odnosu na 1,57 miliona KM iz septembra 2018. ostvarenu uglavnom po osnovu neživotnih osiguranja (oko 1,38 miliona KM), te ASA osiguranje sa dobiti od 1,55 miliona KM što je za 22,2 posto više nego godinu ranije kada je dobit iznosila 1,27 miliona KM, realizovanu po osnovu prodaje polica neživotnih osiguranja.
Na osmom mjestu je Sarajevo osiguranje koje je treći kvartal 2019. završilo s dobiti od blizu 1,4 miliona KM što je lošiji rezultat u odnosu isti period lani kada je profit ovog tržišnog lidera u BiH iznosio oko 2,1 milion KM. Na ovaj finansijski rezultat uticala je manja dobit po osnovu neživotnih osiguranja (1,30 miliona KM, u odnosu na 2,16 miliona KM iz septembra lani), dok je dobit od životnih osiguranja iznosila samo 93,5 hiljade KM uknjižena (godinu ranije gubitak iznosio 50,8 hiljada KM).
Deveta je Vienna osiguranje (bivše Merkur BH osiguranje) koje pod tim nazivom na tržištu BiH posluje od oktobra 2018. godine, nakon što je okončan proces integracije u austrijsku Vienna Insurance Group (VIG). Zaključno sa trećim kvartalom 2019. dobit Vienna osiguranja iznosila je oko 1,15 miliona KM što je za 41,3 posto manje nego godinu ranije (oko 1,97 miliona KM). Posljedica je to manje dobiti (čak za -45,3%) po osnovu životnih osiguranja, koja su primarna kod ovog osiguravatelja. Naime, u prvih devet mjeseci 2019. dobit po osnovu životnih osiguranja smanjena je na 967,1 hiljadu KM sa blizu 1,77 miliona KM iz septembra prošle godine, dok je dobit po osnovu neživotnih osiguranja iznosila 187,3 hiljade KM i neznatno je manja u odnosu na godinu ranije (199,5 hiljada KM).
Na pretposljednjem mjestu je Camelija osiguranje iz Bihaća sa 9-mjesečnom dobiti od 595,2 hiljade KM u odnosu na 607,3 hiljade KM s kraja trećeg kvartala 2018. godine, dok je na začelju Croatia osiguranje
koje je uknjižilo gubitak od 2,63 miliona KM. Podsjetimo, ovaj osiguravatelj sa poslovnim sjedištem u Mostaru, odnosno Ljubuškom, na kraju trećeg kvartala prošle godine imao je dobit od 880,3 hiljade KM.
Na ovaj negativni finansijski rezultat uticao je gubitak od 2,13 miliona KM po osnovu životnih rezultata (godinu ranije gubitak iznosio 188,4 hiljade KM), dok je gubitak od 504,3 hiljade KM uknjižen i kod neživotnih osiguranja mada je godinu ranije po tom osnovu Croatia osiguranje imala dobit od blizu 1,07 miliona KM.