FBiH: Dobit osiguravatelja lani porasla 35,6%, na 28,37 miliona KM

0
1651
Jedini reosiguravatelj u BiH, Bosna Re, poslovala je u 2019. s dobiti od blizu 2 miliona KM (Grafikon: Profitiraj.ba)

Ukupna premija osiguravajućih društava sa sjedištem u Federaciji BiH i njihovih filijala koje posluju u drugom bh. entitetu (Republika Srpska) u 2019. godini iznosila je 531,78 miliona konvertibilnih maraka (oko 271,90 miliona eura). To je porast od 6,8 posto ili 33,94 miliona KM u odnosu na godinu ranije kada je premija iznosila 497,84 miliona KM (oko 254,54 miliona eura).
Premija neživotnih osiguranja, na godišnjem nivou imala je rast od 5,8 posto, dok je premija životnih osiguranja rasla po stopi od 10 posto, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Premijski rast povećao je i profitabilnost osiguravajućih društava u Federaciji BiH. U 2019. je 11 osiguravatelja iz FBiH ostvarilo ukupnu dobit od 28,37 miliona KM što je za 7,46 miliona KM ili za 35,66 posto više u odnosu na godinu ranije kada je dobit iznosila oko 20,91 milion KM.
Po osnovu neživotnih osiguranja u 2019. je ostvarena dobit u iznosu od 27,96 miliona KM ili za 46,95% više u odnosu na prethodnu godinu kada je dobit iznosila oko 19,03 miliona KM, dok je kod životnih osiguranja dobit na godišnjem nivou pala za 1,47 milion KM, na 412,6 hiljada KM sa blizu 1,89 miliona KM.

Gubitak Croatia osiguranja

Na ukupan finansijski rezultat uticao je gubitak Croatia osiguranja od 2,56 miliona KM uknjižen kod životnih osiguranja, dok je po osnovu neživotnih osiguranja dobit iznosila oko 2,60 miliona KM tako da je u konačnici dobit iznosila samo 40 hiljada KM.
Croatia osiguranje je, na žalost, i u 2018. godini imala slične rezultate: ukupna dobit iznosila je oko 134 hiljade KM, dobit po osnovu neživotnih osiguranja bila je oko 1,95 miliona, dok je kod životnih osiguranja evidentiran gubitak od 1,81 milion KM.
Inače, jedina reosiguravajuća kuća u BiH, Bosna Re je u 2019. poslovala je s dobiti od blizu 1,98 miliona KM što je za 20,63 posto više u odnosu na 1,64 miliona maraka profita iz 2018. godine.

Euroherc prednjači po dobiti

Kod osiguravajućih društava, najprofitabilnije je i dalje Euroherc osiguranje, članica Agram koncerna, koje je samo po osnovu neživotnih osiguranja ostvarilo gotovo 31,58 posto ukupne dobiti svih osiguravatelja iz FBiH. Naime, dobit Euroherca u 2019. iznosila je 8,96 miliona KM i za 27,76% je viša u odnosu na dobit (7,01 milion KM) iz 2018. godine.
Sa dobiti nešto više od 5,58 miliona KM na drugom mjestu je Adriatic osiguranje iz Sarajeva (bivše Bosna-Sunce osiguranje), koje pod novim nazivom posluje od januara 2018. godine, a u čijem sastavu je integrisano i Zovko osiguranje nakon akvizicije vrijedne 9 miliona KM okončane krajem 2017. godine.
Dobit Adriatica u 2019. godini porasla je za 5 miliona KM u odnosu na 2018. godinu kada je dobit ove članice Agram koncerna u BiH iznosila oko 520 hiljada KM. Dobit Adriatica u 2019. je uglavnom uknjižena po osnovu neživotnih osiguranja (oko 5,19 miliona KM), dok je godinu ranije dobit bila mnogo manja (oko 297 hiljada KM) i gotovo je bila uravnotežena s profitom ostvarenim kod životnih osiguranja.
Na trećem mjestu je Uniqa osiguranje sa dobiti od 2,84 miliona maraka, što je za 53,32 posto više nego u 2018. godini (oko 1,85 miliona KM). Blizu 1,77 miliona KM dobiti ostvareno je po osnovu neživotnih osiguranja, a 1,07 miliona maraka po osnovu životnih osiguranja. U prethodnoj godini, prednjačila je dobit (oko 1,46 miliona KM) ostvarena po osnovu životnih osiguranja, dok je kod neživotnih osiguranja dobit iznosila oko 387 hiljada KM.
Na četvrtom mjestu je Central osiguranje iz Sarajeva koje je počelo s radom u julu 2016. godine i koje u svom portfelju ima samo neživotno osiguranje. Dobit Central osiguranja u 2019. godini iznosila je 2,75 miliona KM i za 17,67 posto je manja u odnosu na 2018. kada je profit ovog osiguravatelja iznosio nešto više od 3,34 miliona KM.

Grawe u Top 5

Među Top 5 je i Grawe osiguranje iz Sarajeva sa dobiti u 2019. od blizu 2,52 miliona KM što je za 22,95% više nego godinu ranije (oko 2,05 miliona KM). Dobit Grawe osiguranja najvećim dijelom je ostvarena po osnovu neživotnih osiguranja, oko 2,09 miliona KM, u odnosu na 1,78 miliona KM iz 2018. godine, dok je dobit po osnovu životnih osiguranja u 2019. iznosila 430 hiljada KM a godinu ranije oko 265 hiljada KM.
Boljim finansijskim rezultatima Grawe-a po osnovu neživotnih osiguranja doprinijela je akvizicija VGT osiguranja koje je svoj premijski portfolio baziralo upravo na neživotnim osiguranjima i to prvenstveno po osnovu autooosiguranja. Podsjetimo, austrijski Grazer Wechselseitige Versicherung AG je u martu 2017. godine za 17,8 miliona KM kupio VGT osiguranje.
Slijede ASA osiguranje sa dobiti od 1,99 miliona KM što je za 32,73 posto više nego godinu ranije kada je dobit iznosila 1,50 miliona KM, realizovanu po osnovu prodaje polica neživotnih osiguranja, te Triglav osiguranje Sarajevo sa dobiti od blizu 1,85 miliona KM što je za 1,93% više u odnosu na 1,81 milion KM iz 2018. Dobit Triglava uglavnom je ostvarena po osnovu neživotnih osiguranja (oko 1,58 miliona KM).
Na osmom mjestu je Vienna osiguranje (bivše Merkur BH osiguranje) koje pod tim nazivom na tržištu BiH posluje od oktobra 2018. godine, nakon što je okončan proces integracije u austrijsku Vienna Insurance Group (VIG). Dobit Vienna osiguranja u 2019. iznosila je oko 993 hiljade KM što je za 40,96% ili za 689 hiljada manje nego godinu ranije kada je dobit iznosila 1,68 miliona KM. Posljedica je to manje dobiti (čak za -47,30%) po osnovu životnih osiguranja, koja su primarna kod ovog osiguravatelja. Naime, u 2019. dobit po osnovu životnih osiguranja smanjena je na 766 hiljada KM sa 1,45 miliona KM iz 2018. godine, dok je dobit po osnovu neživotnih osiguranja iznosila oko 227 hiljada KM i neznatno je manja u odnosu na godinu ranije (oko 228,5 hiljada KM).
Deveto je Sarajevo osiguranje koje je 2019. završilo s dobiti od 615 hiljada KM što za 15,89% više u odnosu na godinu ranije (oko 530,6 hiljada KM). Po osnovu neživotnih osiguranja ostvarena je dobit od 577 hiljada KM, u odnosu na 494 hiljade maraka iz 2018. godine, dok je dobit od životnih osiguranja iznosila samo oko 38 hiljada KM a godinu ranije oko 36 hiljada KM.
Na pretposljednjem mjestu je Camelija osiguranje sa dobiti u 2019. od 232 hiljade KM u odnosu na 479 hiljade KM iz 2018. godine. Ovaj osiguravatelj iz Bihaća, nažalost, i dalje ima pad premije koja je na kraju 2019. godine iznosila 5,6 posto. Camelijin tržišni udio u FBiH po iznosu premije u 2019. bio je samo 1,8 posto sa zaračunatom premijom od 9,47 miliona KM, dok je godinu ranije premija iznosila oko 10 miliona KM, podaci su Agencije za nadzor osiguranja FBiH.
Po ostvarenoj dobiti od samo 40 hiljada KM u 2019. godini na začelju je Croatia osiguranje (dobit u 2018. Iznosila je oko 134 hiljade KM).
Na ovaj negativni finansijski rezultat uticao je gubitak od 2,56 miliona KM po osnovu životnih osiguranja (u 2018. gubitak je iznosio 1,81 milion KM), dok je dobit od 2,60 miliona KM uknjižena kod neživotnih osiguranja a godinu ranije od blizu 1,95 miliona KM.
Ipak, po iznosu zaračunate premije u 2019. Croatia osiguranje je zadržalo 6. poziciju sa premijskim rastom od 3,6 posto i tržišnim udjelom u FBiH od 9,5 posto. Ukupna godišnja premija ovog osiguravatelja sa poslovnim sjedištem u Mostaru, odnosno Ljubuškom, porasla je na blizu 50,79 miliona KM sa 49,02 miliona maraka iz 2018. godine.