Vlada FBiH prihvatila izvještaj o pregovorima o kreditu za Blok 7 TE Tuzla

0
936
Neizvjesna izgradnja Bloka 7 Termoelektrane Tuzla

Vlada Federacije BiH danas je prihvatila izvještaj Tima za pregovore o kreditu Izvozno-uvozne banke Narodne Republike Kine uz garanciju Federacije BiH za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla.
Potvrđena je prihvatljivost Nacrta ugovora o garanciji koji je usaglašen između Federalnog ministarstva finansija i Izvozno-uvozne banke Narodne Republike Kine i Nacrta ugovora o izdavanju garancije usaglašenog između Federalnog ministarstva finansija i JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo.
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da Sporazum o kreditnoj liniji koji je potpisan 27.11.2017. godine između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Izvozno-uvozne banke Narodne Republike Kine, kao i nacrte ugovora o garanciji i o izdavanju garancije, uz ostalu prateću dokumentaciju, dostavi Vijeću za državnu pomoć Bosne i Hercegovine s ciljem dobijanja odobrenja državne pomoći u obliku garancije Federacije BiH.