FBiH: Godišnja inflacija u januaru 1,6 posto

0
1040
U maju u odnosu na april indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića viši je za 0,1%

Potrošačke cijene u Federaciji BiH u januaru 2019. godine, u prosjeku, nisu se mjenjale u odnosu na dce mbar 2018. godine.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Alkoholna pića i duhan za 4,1%, Hrana i bezalkoholna pića za 1,5%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,5%, Restorani i hoteli i Ostala dobra i usluge za 0,3%.
Cijene su niže u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,6%, Prijevoz za 1,2%, Zdravstvo i Rekreacija i kultura za 0,2%.
U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu.
U januaru 2019. godine u odnosu na januar 2018. godine, cijene su bile više za 1,6% (godišnja inflacija), podaci su Federalnog zavoda za statistiku.