FBiH: BDP lani smanjen 4%, na 22,25 milijardi KM

0
865
Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju 2023. realno porastao 0,7%

Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama u Federaciji BiH za 2020. godinu iznosi 22 milijarde i 255 miliona KM i nominalno je manji za 4% u odnosu na 2019. godinu. Realni pad BDP-a u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi 3,6%.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010 značajan realni rast bruto dodane vrijednosti u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu zabilježen je u područjima djelatnosti:
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (8,1%), Građevinarstvo (6,3%) te Informacije i komunikacije (2,1%).
Značajniji realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (28,8%), Prijevoz i skladištenje (18,1%), Umjetnost, zabava i rekreacija (13,8%) i Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (8,6%), saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.