FBiH: Granski kolektivni ugovor za elektroprivredu biće potpisan 12. aprila

0
1155
Ugovorom su regulisana prava i obaveze za oko 7.000 radnika EP BiH i EP HZHB

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i predsjednik reprezentativnog sindikata Sindikata Elektroenergetskih radnika FBiH Mevludin Bektić potpisaće Granski kolektivni ugovor za područje djelatnosti elektroprivrede.
Ugovor će biti potpisan u četvrtak (12. aprila), u zgradi Vlade Federacije BiH u Mostaru.
Pregovori za zaključenje ovog kolektivnog ugovora započeti su konsultacijama s reprezentativnim sindikatom u decembru 2016. godine, a okončani 19.3.2018. godine. Pored predstavnika pregovaračkog tima Vlade FBiH, u pregovorima su učestvovali i predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a podršku su dali i predstavnici uprava Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede HZHB.
Ovim ugovorom su regulisana prava i obaveze za oko 7.000 radnika u EP BiH i EP HZHB i važiće dvije godine, počev od 1.7.2018. godine.
Prethodni kolektivni ugovor, koji je potpisan za period od godinu dana, uspješno je proveden čime su stvoreni uvjeti za zaključivanje novog.
Saglasnost na prijedlog ovog kolektivnog ugovora dale su uprave EP BiH i EP HZ HB kao garanciju da njegova primjena neće ugroziti poslovanje ova dva javna preduzeća.