FBiH: Iako su cijene u decembru pale 0,8%, godišnja inflacija 15,7%

0
327
Pad cijena zabilježen je u odjeljcima Odjeća i obuća za 1,7% i Prijevoz za 1,9%

Potrošačke cijene u Federaciji BiH u decembru 2022. godine u prosjeku su pale za 0,8 posto u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Restorani i hoteli i Ostala dobra i usluge za po 0,7%, Hrana i bezalkoholna pića za 0,6% i Rekreacija i kultura za 0,1%.
Cijene su pale u odjeljcima: Odjeća i obuća i Prijevoz za po 5,7%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,9%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće i Komunikacije za po 0,2% i Alkoholna pića i duhan za 0,1%.
U odjeljcima Zdravstvo i Obrazovanje, u prosjeku, cijene se nisu mijenjale.
U decembru 2022. godine u odnosu na isti mjesec 2021. godine cijene su porasle za 15,7% (godišnja inflacija), saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.