FBiH: Industrijska proizvodnja u aprilu manja za 4,3%, godišnji pad 9,9%

0
230
Na domaćem tržištu promet industrije porastao je 3,4%, a na ino-tržištu pao 1,5%

Ukupna industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u aprilu u odnosu na mart 2023.
godine manja je za 4,3%, dok je u poređenju sa aprilom 2022. godine manja za 9,9%.
Prema GIG agregatima, u aprilu u odnosu na mart 2023. godine, Energija veća je za 2,3%. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 13,3%, Intermedijarni proizvodi manji su za 7,4% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 4,6% i Kapitalni proizvodi manji su za 0,5%.
Na godišnjem nivou, u aprilu 2023. u odnosu na isti mjesec lani, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 12,2%, Intermedijarni proizvodi manji su za 11,2%, Energija manja je za 9,6%, Kapitalni proizvodi manji su za 8,9% i Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 2,2%.
Prema područjima KD BiH 2010. desezonirana industrijska proizvodnja u aprilu 2023. u odnosu na prethodni mjesec, u Vađenju ruda i kamena manja je za 8,7%, u Prerađivačkoj industriji manja je za 5,7% i u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 4,1%.
Na godišnjem nivou, u aprilu 2023. u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja u Vađenju ruda i kamena manja je za 16,8%, u Prerađivačkoj industriji manja je za 9,8% i u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 6,4%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.